6 ปัจจัยและวิธีเลือกที่ตั้งโรงงานให้เช่าและโกดังคลังสินค้าให้เช่าที่ดีและเหมาะสมกับธุรกิจที่สุด

6 ปัจจัยในการเลือกที่ตั้งโรงงานและคลังสินค้าที่ดี

6 ปัจจัยและวิธีเลือกที่ตั้งโรงงานให้เช่าและโกดังคลังสินค้าให้เช่าที่ดีและเหมาะสมกับธุรกิจที่สุด

การเลือกที่ตั้งโรงงานและโกดังคลังสินค้าที่ดีนั้นทำให้เกิดความแตกต่างในการทำธุรกิจแน่นอนค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประสิทธิภาพการดำเนินการไปจนถึงเรื่องของผลกำไรที่ธุรกิจจะได้รับ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโรงงานและโกดังคลังสินค้าเพื่อใช้เองหรือการเช่าโรงงานและโกดังคลังสินค้าก็ตาม การเลือกทำเลที่ตั้งที่ดีจะช่วยให้บริษัทของคุณตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เพราะฉะนั้นแอดมินจึงได้นำ 6 เทคนิค วิธีเลือกที่ตั้งโรงงานและโกดังคลังสินค้าที่ดีและเหมาะสมกับธุรกิจมาฝากทุกท่าน เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาเลือกโรงงานและโกดังคลังสินค้าให้เช่าหรือนำไปใช้เมื่อท่านกำลังมองหาโรงงานให้เช่าและโกดังคลังสินค้าให้เช่า เพื่อให้สามารถเลือกโรงงานและโกดังคลังสินค้าที่มีทำเลเหมาะสมมากที่สุดได้ค่ะ

6 ปัจจัยในการเลือกที่ตั้งโรงงานและโกดังคลังสินค้าที่ดี

1. ค่าเช่า

ค่าเช่าคือปัจจัยแรกที่เราต้องนำมาพิจารณา แต่ก็อย่าลืมค่าใช้จ่ายแอบแฝงอื่น ๆ ที่อาจตามมาด้วย เพราะค่าเช่าราคาถูกก็อาจมีค่าใช้จ่ายอื่นแฝงอยู่ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ต้องนำมาพิจารณาทั้งสิ้นค่ะ

โดยทั่วไปแล้วค่าเช่าอาจคิดตามพื้นที่เป็นตารางเมตรรวมถึงตามทำเลและพื้นที่อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ที่อยู่ใกล้เคียง  นอกจากค่าเช่าแล้ว สถานที่บางแห่ง เช่น ในนิคมอุตสาหกรรม ในโครงการคลังสินค้าขนาดใหญ่ อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆเช่น ค่าส่วนกลาง ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่ากำจัดของเสีย เป็นต้น ที่ควรนำมาเปรียบเทียบและพิจารณาเมื่อต้องการเลือกสถานที่ในการตั้งโรงงานและโกดังคลังสินค้าค่ะ

2. ปริมาณแรงงาน ความสามารถ ทักษะของแรงงานและค่าจ้าง

ความสามารถ ทักษะของแรงงานและค่าจ้างนั้นขึ้นอยู่กับประชากรในพื้นที่นั้น ๆ โดยเฉพาะ ไม่ใช่ทุกที่จะสามารถผลิตแรงงานที่มีความสามารถเหมาะสมกับค่าแรงได้ ดังนั้นอย่าลืมให้ความสำคัญกับการเลือกทำเลที่ตั้งเพื่อมองหาแรงงานที่มีความสามารถในราคาที่เหมาะสมที่สุด

บางกรณีถึงแม้แรงงานจะมีความสามารถต่ำแต่หากความต้องการแรงงานสูง ค่าจ้างหรือเงินเดือนก็จะเพิ่มขึ้นทำให้ต้นทุนการทำธุรกิจของเราสูงขึ้น นอกจากนี้ช่องว่างทักษะแรงงานก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะหากแรงงานมีช่องว่างทางทักษะมากเกินไป มาตรฐานการบริการลูกค้าอาจต่ำลงและส่งผลกระทบถึงการแข่งขันและการผลิตสินค้าหรือบริการได้ ดังนั้นเมื่อต้องเลือกที่ตั้งโรงงานและโกดังคลังสินค้า ควรมองหาทำเลที่มีปริมาณแรงงานพอเพียงกับความต้องการเพื่อที่ทำให้มีโอกาสในการเลือกจ้างงานแรงงานที่มีคุณภาพดีค่ะ

3. ถนน ทางด่วน และการคมนาคม

6 ปัจจัยในการเลือกที่ตั้งโรงงานและคลังสินค้าที่ดี

ถนน ทางด่วนและการคมนาคมที่ดีเป็นอีกปัจจัยที่เราต้องนำมาพิจารณาด้วย เพราะตัวแปรเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อกระบวนการขนส่งหรือระบบโลจิสติกส์ของธุรกิจโดยตรง

โดยตัวเลือกที่อาจนำมาพิจารณา มีดังนี้

  • ช่องทางเข้าสู่ทางด่วนและทางออก
  • การเชื่อมต่อระหว่างทางด่วน
  • การขนส่งสาธารณะ
  • ความเร็วของการจราจรโดยเฉลี่ย
  • ความหนาแน่นของการจราจรโดยเฉลี่ย
  • การจราจรในชั่วโมงเร่งด่วน
  • ความปลอดภัยของถนน
  • สัญญาณและป้ายเตือนบนถนนที่เหมาะสม

หากสภาพถนน การจราจร รวมถึงป้ายเตือนและสัญญาณไฟต่าง ๆ ไม่ดี อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้การขนส่งล่าช้า เปลืองเชื้อเพลิง เวลา และต้นทุนโดยใช่เหตุ

4. ตั้งอยู่ใกล้สนามบิน สถานีรถไฟ และท่าเรือ

6 ปัจจัยในการเลือกที่ตั้งโรงงานและคลังสินค้าที่ดี

สำหรับปัจจัยการพิจารณาโรงงานและโกดังคลังสินค้าให้เช่าข้อนี้นั้นขึ้นอยู่กับลำดับความสำคัญและช่องทางการนำเข้า-ส่งออกสินค้าของคุณค่ะ หากธุรกิจของคุณนำเข้าและขนส่งสินค้าทางอากาศ การเลือกโรงงานให้เช่าและโกดังคลังสินค้าให้เช่าที่อยู่ใกล้สนามบินก็ต้องเป็นตัวเลือกอันดับแรก หากขนส่งสินค้าทางพื้นดิน การอยู่ใกล้สถานีรถไฟและมีถนนหลวงหลายสาย ส่วนการขนส่งสินค้าทางเรือก็ต้องเลือกโรงงานและโกดังคลังสินค้าให้เช่าที่อยู่ใกล้ท่าเรือที่สุด ทั้งนี้ก็เพื่อการขนส่งที่รวดเร็วและประหยัดต้นทุน

 

5. ตลาดและปัจจัยของสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น

ซัพพลายเออร์ ผู้ผลิต และตลาดก็เป็นสิ่งที่เราต้องนำมาพิจารณาด้วยค่ะ โรงงานและโกดังคลังสินค้าให้เช่าควรตั้งอยู่ใกล้ผู้ผลิตหรือลูกค้ารายใหญ่ที่สุดเพื่อช่วยลดเวลาในการขนส่ง นอกจากนี้ควรพิจารณาจากปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นด้วย เช่น สภาพอากาศและความเสี่ยงในการเกิดภัยธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงในการเกิดแผ่นดินไหวหรือน้ำท่วม รวมถึงสภาพแวดล้อมอื่น ๆ เช่น ที่ดินที่อยู่ใกล้เคียงหรือสภาพการจราจร เป็นต้น

6. ความพร้อมของอาคารและค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค

6 ปัจจัยในการเลือกที่ตั้งโรงงานและคลังสินค้าที่ดี

ในอนาคตหากธุรกิจเติบโตหรือหดตัวการย้ายไปโรงงานและโกดังคลังสินค้าให้เช่าแห่งใหม่อาจกลายเป็นตัวเลือกเดียวหากโรงงานและโกดังคลังสินค้าที่คุณต้องการไม่สามารถยืดหยุ่นหรือปรับให้เหมาะสมได้ แต่หากโรงงานและโกดังคลังสินค้าให้เช่านั้นมีความพร้อม สามารถปรับเปลี่ยนขนาดโรงงานและคลังสินค้าให้เช่าได้อย่างยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับการเติบโตหรือหดตัวของธุรกิจ ก็จะช่วยให้คุณรักษาอัตราพนักงาน ระบบสาธารณูปโภคและอื่น ๆ เอาไว้ได้ รวมถึงลดความผิดหวังของลูกค้าที่ไม่ต้องไปตามหาที่อยู่โรงงานและโกดังคลังสินค้าแห่งใหม่ของเรา สุดท้าย อย่าลืมตรวจสอบความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ทั้งไฟฟ้า น้ำประปา ไปจนถึงระบบอินเทอร์เน็ตด้วย

 

ที่ตั้งโรงงานและโกดังคลังสินค้าที่ดีส่งผลกระทบถึงธุรกิจของเราในระยะยาว เพราะฉะนั้นก่อนเลือกโรงงานและโกดังคลังสินค้าให้เช่า อย่าลืมนำปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ไปพิจารณาเพื่อช่วยให้เราเลือกโรงงานและโกดังคลังสินค้าให้เช่าที่ดีและเหมาะสมกับธุรกิจของเรามากที่สุดได้นะคะ

พาชมวีดิโอวิธีการเลือกที่ตั้งโรงงานแบบเข้าใจง่ายตามไปชมกันเลยค่ะ

 

สามารถอ่านบทความเกี่ยวกับการเลือกทำเลที่ตั้งโรงงานและโกดังเพิ่มเติมได้ตามด้านล่างนี้ค่ะ

8 ปัจจัยสำคัญในการเลือกทำเลที่ตั้งโรงงานและโกดังคลังสินค้า คลิ๊ก !

6 ข้อดีในการตั้งโรงงานและโกดังคลังสินค้าที่สมุทรปราการ คลิ๊ก !

5 เหตุผล ทำไมย่านถนนบางนา-ตราด ถึงเหมาะกับการตั้งโรงงาน โกดังและคลังสินค้า คลิ๊ก !

5 เหตุผลทำไมบริษัทอีคอมเมิร์ซส่วนใหญ่จึงเลือกเช่าคลังสินค้าและเช่าโกดังที่จังหวัดสมุทรปราการ คลิ๊ก !

5 เคล็ดลับในการหาสถานที่ที่เหมาะสมในการเช่าโรงงานแห่งใหม่ คลิ๊ก !

 

หากสนใจโรงงานให้เช่า โกดังให้เช่าหรือคลังสินค้าให้เช่า  โลเคชั่นดีเยี่ยมใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ ใกล้ทางด่วนบูรพาวิถีและมอเตอร์เวย์ คุณภาพสูงฟังก์ชั่นครบครัน ใส่ใจทุกรายละเอียดบริการซ่อมแซมด่วนฟรีตลอดสัญญาเช่า พร้อมบริการพิเศษดีๆแบบครบวงจร อีกทั้งตั้งอยู่ในโครงการความปลอดภัยสูง รปภ. ดูแล 24 ชั่วโมง ระบบ CCTV รอบโครงการ ติดต่อเราได้นะคะ  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ค่ะ

 

โรงงานให้เช่า

  คลังสินค้าให้เช่า โกดังให้เช่า

 

พาชมตัวอย่างโครงการโรงงานให้เช่าของเราค่ะ วีดีโอโครงการ PRO IND Factory Park 2 โครงการให้เช่าโรงงานและให้เช่าโกดังคลังสินค้า พร้อมออฟฟิศ คุณภาพสูง เชิญชมได้เลยค่ะ 

 

Sources:

https://articles.cyzerg.com/choosing-a-warehouse-location-7-critical-criteria-to-consider

https://en.proindsolutions.com/17462362/6-factors-in-choosing-an-ideal-rental-factory-or-warehouse-for-your-business

https://youtu.be/Ud0CkmBvQ3Q

Visitors: 252,916