8 ปัจจัยสำคัญในการเลือกทำเลที่ตั้งโรงงานและโกดังคลังสินค้า

 8 ปัจจัยสำคัญในการเลือกทำเลที่ตั้งโรงงานและโกดังคลังสินค้า

8 ปัจจัยสำคัญในการเลือกทำเลที่ตั้งโรงงานและโกดังคลังสินค้า

การเลือกทำเลในการตั้งโรงงาน โกดัง และคลังสินค้า ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการก่อสร้างเองหรือการเช่าโรงงาน โกดัง และคลังสินค้า มีสิ่งที่ควรนำมาพิจารณาหลายอย่าง หนึ่งในนั้นก็คือการเลือกทำเลนั่นเอง โดยปัจจัยเลือกทำเลที่ตั้งโรงงาน โกดัง และคลังสินค้านั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เพราะหากเลือกทำเลไม่ดี นอกจากการเดินทางคมนาคมหรือการขนส่งจะไม่สะดวกสบายแล้ว ทำเลที่ตั้งของโรงงานหรือโกดังคลังสินค้าอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิของเราอีกด้วย

ดังนั้นในการพิจารณาปัจจัยเลือกทำเลที่ตั้งโรงงาน โกดัง และคลังสินค้า จึงต้องมองภาพรวมและมองถึงระยะยาวด้วย แอดมินจึงขอนำ 8 ปัจจัยสำคัญในการเลือกทำเลที่ตั้งโรงงานและโกดังคลังสินค้ามาฝากทุกท่านค่ะ

1. ทำเลต้องอยู่ใกล้แหล่งสินค้า

แหล่งสินค้าที่ว่าก็คือ อยู่ใกล้กับแหล่งวัตถุดิบ แหล่งหมุนเวียน หรือแหล่งกระจายสินค้า แหล่งสินค้าจึงอาจเป็นได้ทั้งโรงงานผลิตสินค้า ท่าเรือที่ใช้สำหรับนำสินค้าเข้ามาสู่ตลาดหรือท่าเรือส่งออก การเดินทางของสินค้าจากโรงงานผลิตสินค้าเพื่อขนส่งมายังโกดังหรือคลังสินค้าของเรา ไปจนถึงการขนส่งสินค้าจากโกดังออกไปเพื่อส่งออก ส่งถึงลูกค้า หรือเพื่อการจัดจำหน่าย

การที่โรงงาน โกดัง หรือคลังสินค้าของเราตั้งยู่ใกล้กับแหล่งสินค้าประเภทใดประเภทหนึ่งจึงช่วยประหยัดในส่วนของต้นทุนการเดินทาง ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในด้านโลจิสติกส์ เป็นปัจจัยเลือกทำเลที่ตั้งโรงงาน โกดัง และคลังสินค้าที่สำคัญและไม่ควรมองข้าม

2. เส้นทางคมนาคมต้องหลากหลายและสะดวกสบาย

8 ปัจจัยสำคัญในการเลือกทำเลที่ตั้งโรงงานและโกดังคลังสินค้า

ทำเลที่ตั้งโรงงาน โกดังและคลังสินค้าต้องมีการคมนาคมสะดวก เดินทางได้หลายเส้นทาง นอกจากนี้เส้นทางเหล่านั้นยังต้องสอดคล้องกับพื้นที่ที่มีศักยภาพ เพราะการทำธุรกิจต้องมีเรื่องของการเดินทาง ระบบคมนาคมและโลจิสติกส์เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่แล้ว การเลือกทำเลโรงงานหรือโกดังคลังสินค้าที่มีความสะดวกสบายเรื่องคมนาคมจึงดีกว่าค่ะ

3. อยู่ในพื้นที่ที่สามารถจัดหาแรงงานคุณภาพได้

ปัจจัยเลือกทำเลที่ตั้งโรงงาน โกดัง และคลังสินค้าควรคำนึงถึงเรื่องการจัดหาแรงงานด้วย ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะอยู่ในขั้นเริ่มก่อตั้งหรือกำลังเติบโต พื้นที่ที่เราเลือกสร้างหรือตั้งโรงงานและโกดังคลังสินค้าควรอยู่ในที่ที่มองหาแรงงานคุณภาพได้ง่าย ๆ เช่น อยู่ในย่านชุมชน ไม่ไกลจากแหล่งที่อยู่อาศัย การเดินทางสะดวกเพื่อดึงดูดแรงงานที่มีทักษะฝีมือ มีความรู้ เฉพาะด้าน หรือเป็นแรงงานระดับใช้กำลังแรงงานให้มาสมัครงานกับเรา

4. ทัศนคติของคนในชุมชน

เนื่องจากการก่อสร้างโรงงานหรือโกดังคลังสินค้านั้นอาจเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องสร้างใกล้ชุมชนหากชุมชนนั้นอยู่ในทำเลที่ดีและอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมกับการสร้างโรงงาน แต่อย่างไรก็ตามทัศนคติของชาวบ้านที่มีต่อโรงงานหรือโกดังคลังสินค้าของเราก็ต้องเป็นไปในทางบวก เพื่อการทำงานที่ราบรื่นในระยะยาวของเราค่ะ

5. การเข้าถึงบริการสาธารณะ

ปัจจัยเลือกทำเลที่ตั้งโรงงาน โกดัง และคลังสินค้าอีกอย่างที่หลายคนอาจคิดไม่ถึงก็คือ ควรเลือกทำเลที่อยู่ใกล้กับบริการสาธารณะ เช่น สถานีตำรวจ สถานีดับเพลิง สถาบันการศึกษา หรือโรงพยาบาล ทั้งนี้ก็เพื่อความสะดวกในการใช้บริการเหล่านั้นในเวลาจำเป็น ส่วนการที่ตั้งอยู่ในสถานศึกษาหรือโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ก็เพื่อการมองหาแรงงานในอนาคต

6. สภาพแวดล้อม

สภาพแวดล้อมของทำเลที่ตั้งมีความสำคัญอย่างมากโดยเฉพาะอากาศและน้ำ ส่วนที่สำคัญรองลงมาก็คืออุณหภูมิ เสียง และแสง ปัจจัยเลือกทำเลที่ตั้งโรงงาน โกดัง และคลังสินค้าที่ดีนั้นควรมีอากาศดี การระบายอากาศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ น้ำและการระบายน้ำต้องมีคุณภาพ ไม่รบกวนธรรมชาติหรือชุมชน รวมถึงมีแสง เสียง และอุณหภูมิที่เหมาะสมมากที่สุด

7. ต้นทุนเกี่ยวกับค่าที่ดินหรือค่าเช่าในทำเลนั้น ๆ

เรื่องของต้นทุนค่าที่ดินก็เป็นปัจจัยเลือกทำเลที่ตั้งโรงงาน โกดัง และคลังสินค้าที่ลืมไม่ได้ เนื่องจากปัจจุบันที่ดินราคาสูงขึ้นมาก ดังนั้นการพิจารณาเรื่องต้นทุนเกี่ยวกับค่าที่ดินจึงต้องรัดกุม คิดรอบด้าน เพราะการเลือกที่ดินต้องพิจารณาทางเข้า ออก ค่าปรับที่ ค่าถมที่ ค่าทางด่วน ค่าปรับที่ การทำถนน มลภาวะ ไปจนถึงปัจจัยอื่น ๆ ในระยะยาว หากทำเลนั้นมีราคาสูงกว่าอีกทำเลแต่ที่ดินกลับตั้งอยู่ในย่านที่ศักยภาพดีกว่าและปัจจัยเลือกทำเลที่ตั้งโรงงาน โกดัง และคลังสินค้าอื่น ๆ มาเกื้อหนุน การลงทุนในที่ดินผืนนั้นก็อาจคุ้มค่ากว่าที่ดินราคาถูกแต่ไม่มีศักยภาพมากพอสำหรับธุรกิจของเรา หรือมีอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาต้นทุนที่สูงของที่ดินในทำเลที่ดีได้ นั่นก็คือการเช่าโรงงาน โกดัง และคลังสินค้าในทำเลที่ดี ซึ่งวิธีนี้ยังสามารถสามารถช่วยลดต้นทุนและระยะเวลาในการเริ่มหรือขยายธุรกิจไปได้เยอะเลยค่ะ

8. งบประมาณการก่อสร้าง

คุณเชื่อไหมคะว่าทำเลที่ตั้งโรงงานหรือโกดังคลังสินค้าแต่ละแห่งก็มีงบประมาณในการก่อสร้างไม่เหมือนกันถึงแม้จะสร้างด้วยแบบแปลนเดียวกันก็ตาม เพราะที่ดินที่แตกต่างกันก็มีสภาพต่างกันออกไปด้วย การถมที่ การปรับที่ ความลึกในการตอกเสาข็ม ไปจนถึงราคาวัตถุดิบและการขนส่งจึงแตกต่างกัน รวมไปถึงค่าจ้างช่างหรือค่าแรงช่างด้วยเช่นกัน เพราะฉะนั้นหากเลือกทำเลที่อยู่ใกล้แรงงานก่อสร้างและแหล่งวัตถุดิบในการก่อสร้างเอาไว้ก่อนก็ย่อมได้เปรียบเพราะเราจะสามารถประหยัดต้นทุนการขนย้ายวัสดุก่อสร้างและการเคลื่อนย้ายแรงงานได้นั่นเอง หรือหากท่านผู้ประกอบการไม่ต้องการปวดหัวไปกับการก่อสร้างโรงงานหรือโกดังคลังสินค้าที่ยุ่งยาก การเช่าโรงงาน โกดัง และคลังสินค้าก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีค่ะ ซึ่งนอกจากจะช่วยประหยัดต้นทุนในการก่อสร้างแล้ว ยังได้ทำเลในการตั้งโรงงาน โกดัง และคลังสินค้าที่ดีและปลอดภัยกว่าอีกด้วยค่ะ

 

นอกจากปัจจัยเลือกทำเลที่ตั้งโรงงาน โกดัง และคลังสินค้าที่กล่าวมาแล้ว อาจมีรายละเอียดปลีกย่อยอื่นที่เราต้องนำมาพิจารณาด้วย เช่น

  • การบริหารหรือนโยบายของรัฐบาลและระบบเศรษฐกิจ
  • กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ
  • นโยบายการส่งเสริมการลงทุน
  • ผู้ขายปัจจัยการผลิตและลูกค้าของเรา
  • ปัจจัยเรื่องการขนส่งและการกระจายสินค้า

8 ปัจจัยสำคัญในการเลือกทำเลที่ตั้งโรงงานและโกดังคลังสินค้า

สิ่งเหล่านี้เองก็เป็นรายละเอียดที่เราควรคำนึงถึงในการเลือกทำเลตั้งโรงงานและโกดังคลังสินค้าเช่นกันนะคะ แม้ว่าจะเป็นปัจจัยรองลงมา ไม่ได้มีความสำคัญในการก่อสร้างหรือตั้งโรงงานและโกดังคลังสินค้าเท่า 8 ปัจจัยแรก แต่ก็นับว่าเป็นองค์ประกอบปลีกย่อยที่เข้ามาเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจและการเลือกทำเลของเราให้เหมาะสมกับการมองหาพื้นที่ตั้งโรงงานหรือโกดังคลังสินค้าสำหรับธุรกิจของเรามากที่สุด

 

สามารถชมวีดีโอเกี่ยวกับวิธีการเลือกที่ตั้งโรงงงานและโกดังคลังสินค้าได้ตามด้านล่างนี้ค่ะ

 

และนี่ก็คือ 8 ปัจจัยเลือกทำเลที่ตั้งโรงงาน โกดัง และคลังสินค้าที่สำคัญ ที่ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร และเจ้าของธุรกิจต้องรู้ เพื่อการสร้างโรงงานและโกดังคลังสินค้าของเราให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวค่ะ

 

สามารถอ่านบทความเกี่ยวกับการเลือกทำเลที่ตั้งโรงงานและโกดังเพิ่มเติมได้ตามด้านล่างนี้ค่ะ

6 ปัจจัยและวิธีเลือกที่ตั้งโรงงานให้เช่าและโกดังคลังสินค้าให้เช่าที่ดีและเหมาะสมกับธุรกิจที่สุด คลิ๊ก !

6 ข้อดีในการตั้งโรงงานและโกดังคลังสินค้าที่สมุทรปราการ คลิ๊ก !

5 เหตุผล ทำไมย่านถนนบางนา-ตราด ถึงเหมาะกับการตั้งโรงงาน โกดังและคลังสินค้า คลิ๊ก !

 

หรือหากสนใจเช่าโรงงาน โกดัง และคลังสินค้า คุณภาพสูง ทำเลดี ศุนย์กลางการคมนาคม ใกล้ทางด่วน เดินทางได้หลายเส้นทางและง่ายต่อการจัดหาแรงงาน สามารถติดต่อเราได้นะคะ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ค่ะ

 

  

โรงงานให้เช่า

  คลังสินค้าให้เช่า โกดังให้เช่า

 

 

 

Source:

https://www.nextplus.co.th/expert-tips/location-roi-evaluation-for-building-factory

http://elearning.nsru.ac.th/web_elearning/sonthaya/lesson%206/lesson%206.html

http://elearning.bu.ac.th/mua/course/mg212/chapter2.html

 Images from:

https://pixabay.com/

https://www.freepik.com/

 

 

Visitors: 148,691