8 คำถามที่ต้องถามเมื่อมองหาคลังสินค้าให้เช่าหรือโกดังให้เช่า

8 คำถามที่ต้องถามเมื่อมองหาคลังสินค้าให้เช่าหรือโกดังให้เช่า

8 คำถามที่ต้องถามเมื่อมองหาคลังสินค้าให้เช่าหรือโกดังให้เช่า

สำหรับการทำธุรกิจในปัจจุบันการมีพื้นที่โกดังหรือคลังสินค้าเพื่อจัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบต่าง ๆ นั้นเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะเมื่อยอดขายมากขึ้น ธุรกิจเติบโตขึ้น การมีโกดังและคลังสินค้าที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของท่านผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ  ด้วยเหตุนี้เองการมองหาโกดังให้เช่าหรือคลังสินค้าให้เช่ากลายเป็นตัวเลือกอันดับแรก ๆ ของผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจ เพราะการเช่าโกดังหรือเช่าคลังสินค้าเป็นทางเลือกที่สะดวก ใช้ทุนน้อยกว่าและคล่องตัวกว่า ทำให้ผู้ประกอบการหันมาให้ความสำคัญกับการเช่าโกดังและเช่าคลังสินค้ากันมากขึ้น แต่ก่อนจะเริ่มพิจารณาหาโกดังให้เช่าหรือคลังสินค้าให้เช่า ท่านผู้ประกอบการจำเป็นจะต้องทราบความต้องการเฉพาะตัวของธุรกิจของท่าน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการหาโกดังและคลังสินค้าที่ตอบโจทย์ธุรกิจของท่านผู้ประกอบการมากที่สุดค่ะ

หลักพิจารณาเบื้องต้นก่อนเริ่มหาโกดังให้เช่าและคลังสินค้าให้เช่า

อย่างที่เกริ่นเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะว่าพื้นฐานความต้องการของแต่ละบริษัทในการใช้โกดังหรือคลังสินค้านั้นไม่เหมือนกัน ประกอบกับโกดังให้เช่าและคลังสินค้าให้เช่าในแต่ละแห่งมีฟังก์ชั่นและลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ยกตัวอย่างเช่น คลังสินค้าให้เช่าบางแห่งอาจไม่รองรับการขึ้นลงสินค้าจากรถ 18 ล้อหรือรถเทรลเลอร์ ดังนั้นหากท่านผู้ประกอบการได้คลังสินค้าให้เช่าหรือโกดังให้เช่าที่ไม่ตรงกับการใช้งานอาจก่อให้เกิดการสูญเสียงบประมาณที่บานปลายได้ค่ะ ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีหลักในการพิจารณาและรายการความต้องการในการใช้งานโกดังหรือคลังสินค้าเบื้องต้น เพื่อใช้ในการหาโกดังหรือคลังสินค้าที่เข้าเกณฑ์และเหมาะสมในการใช้งานของบริษัทท่านผู้ประกอบการค่ะ

หลักง่าย ๆ คือ ท่านผู้ประกอบการควรทราบการใช้งานและความต้องการเบื้องต้นของอาคารโกดังและคลังสินค้าที่กำลังมองหาเช่น โลเคชั่น, ขนาด, รูปแบบฟังก์ชั่นของอาคาร, พื้นที่สำนักงาน, รูปแบบการขึ้นลงสินค้าที่เหมาะสม, การรับน้ำหนักของอาคาร, ความสูงของอาคาร, จำนวนประตูโหลดสินค้า, รูปแบบอาคารยกพื้นหรือไม่ยกพื้น, ต้องการติดตั้งชั้นวางสินค้าหรือไม่, พื้นที่จอดรถโดยรอบ, การคมนาคม, ระยะเวลาที่ต้องการเช่า, แผนการขยายในอนาคต และงบประมาณในใจ เป็นต้น เมื่อท่านผู้ประกอบการเตรียมข้อมูลเบื้องต้นเหล่านี้เรียบร้อยแล้วก็พร้อมในการเริ่มต้นมองหาคลังสินค้าให้เช่าหรือโกดังให้เช่าแล้วค่ะ ขั้นตอนต่อไปคือการเริ่มหาคลังสินค้าให้เช่าหรือโกดังให้เช่าที่ตอบโจทย์การใช้งาน โดยแนะนำให้ไปเยี่ยมชมสถานที่จริงของโกดังหรือคลังสินค้าทื่ท่านสนใจประมาณ 3-4 แห่งเพื่อทำการเปรียบเทียบกันนะคะ ทั้งนี้แอดมินได้รวบรวมคำถามที่ควรสอบถามผู้ให้เช่า ระหว่างการหาโกดังหรือคลังสินค้าที่ถูกใจ ซึ่งทั้งหมดนี้ถูกรวบรวมเอาไว้อยู่ในคำถามทั้ง 8 ข้อ ที่ต้องถามหากต้องมองหาคลังสินค้าให้เช่า หรือ โกดังให้เช่าค่ะ

8 คำถามที่ต้องถามเมื่อมองหาคลังสินค้าให้เช่าหรือโกดังให้เช่า

8 คำถามห้ามพลาดเมื่อมองหาคลังสินค้าให้เช่าหรือโกดังให้เช่า

1. ปัจจุบันพื้นที่ตรงนี้ได้รับอนุญาตให้ทำอะไร? ใบอนุญาตเป็นสำหรับโกดังคลังสินค้าหรือไม่?

คำถามแรกที่ท่านผู้ประกอบการควรสอบถามผู้ให้เช่าโกดังหรือให้เช่าคลังสินค้าก็คือ พื้นที่บริเวณคลังสินค้าหรือโกดังนี้ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่สีอะไร และได้รับอนุญาตให้ใช้งานเป็นอาคารโกดังหรือคลังสินค้าหรือไม่ หรือในกรณีที่ท่านต้องการใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นทั้งโกดังเก็บสินค้าและโรงงานผลิตก็ต้องตั้งอยู่ในเขตหรือมีใบอนุญาตในการใช้เป็นโรงงานที่ถูกต้อง รวมถึงต้องมีการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานอย่างถูกต้องด้วยค่ะ

2. ขนาดกำลังไฟฟ้ามีเท่าไหร่?

8 คำถามที่ต้องถามเมื่อมองหาคลังสินค้าให้เช่าหรือโกดังให้เช่า

คำถามพื้นฐานอีกข้อคือท่านผู้ประกอบการควรสอบถามถึงเรื่องกำลังไฟฟ้าของโกดังให้เช่าหรือคลังสินค้าให้เช่านั้น ๆ ว่ามีขนาดกำลังไฟฟ้าอยู่ที่เท่าไหร่ เป็นกระแสไฟฟ้าแบบใด แบบ 3 เฟส หรือ แบบ 1 เฟส ค่าไฟฟ้าคิดอัตราเท่าไหร่ เพราะโกดังหรือคลังสินค้าหลายๆแห่งต้องการการใช้กำลังไฟที่สูงเพื่อรองรับการใช้งานนั่นเองค่ะ

3. ระดับความสูงของตัวอาคารโกดังหรือคลังสินค้าคือเท่าไหร่?

8 คำถามที่ต้องถามเมื่อมองหาคลังสินค้าให้เช่าหรือโกดังให้เช่า

ในกรณีที่ท่านต้องการเพิ่มปริมาณพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าหรือต้องการใช้พื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าให้คุ้มค่าที่สุด การติดตั้งชั้นวางสินค้า (Rack) จะช่วยเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าของอาคารโกดังให้เช่าหรือคลังสินค้าให้เช่าให้สามารถจัดเก็บสินค้าได้มากขึ้นอีกหลายเท่าตัวค่ะ ดังนั้นท่านผู้ประกอบการจึงควรสอบถามถึงระดับความสูงที่ชัดเจนของของตัวอาคารเพื่อนำมาประกอบการคำนวณจำนวนชั้นในการจัดเก็บสินค้าค่ะ

4. การรับน้ำหนักของตัวอาคารโกดังหรือคลังสินค้าต่อตารางเมตรคือเท่าไหร่

เมื่อทราบความสูงของตัวอาคารแล้ว คำถามต่อไปที่เกี่ยวเนื่องกันก็คือการรับน้ำหนักของตัวอาคาร เนื่องจากสินค้าที่นำมาจัดเก็บของท่านผู้ประกอบการแต่ละรายนั้นมีความหนักเบาไม่เท่ากัน ดังนั้นท่านผู้ประกอบการควรสอบถามว่าพื้นของอาคารโกดังหรือคลังสินค้าให้เช่านั้นๆ ออกแบบมาเพื่อรับรับหนักในการวางสินค้าที่เท่าไหร่ต่อตารางเมตร เพราะหากสินค้าของท่านผู้ประกอบการมีน้ำหนักมากควรที่จะหาโกดังให้เช่าหรือคลังสินค้าให้เช่าที่พื้นอาคารรับน้ำหนักได้มากตามสินค้าของท่านผู้ประกอบการค่ะ โดยทั่วไปแล้วพื้นอาคารโกดังหรือคลังสินค้าจะออกแบบมาให้รับน้ำหนักได้ 2-5 ตัน แล้วแต่การออกแบบก่อสร้างของแต่ละอาคารค่ะ อีกข้อควรระวังหนึ่งก็คือในกรณีที่ผู้ประกอบการต้องการติดตั้งชั้นวางสิ้นค้า(Rack) ต้องไม่ลืมที่จะนำการรับน้ำหนักของพื้นอาคารไปร่วมในการคำนวณจำนวนชั้นวางด้วยนะคะ เนื่องจากหากพื้นอาคารไม่สามารถรับน้ำหนักได้อาจเกิดความเสียหายขึ้นได้ในอนาคตค่ะ

5. สามารถโหลดสินค้าแบบไหนได้บ้าง?

8 คำถามที่ต้องถามเมื่อมองหาคลังสินค้าให้เช่าหรือโกดังให้เช่า

ท่านผู้ประกอบการควรสอบถามรูปแบบในการโหลดสินค้าที่ทางโกดังให้เช่าหรือคลังสินค้าให้เช่านั้นเตรียมไว้ ให้เหมาะสมกับการใช้งานของท่านผู้ประกอบการแต่ละราย ควรสอบถามถึงพื้นที่ความกว้างขวางของลานโหลดสินค้า จำนวนประตูโหลดสินค้า ระดับความสูงในการโหลดสินค้า หรือมีสะพานขึ้นลงสินค้าอัตโนมัตที่ปรับระดับได้หรือไม่ ประเภทและลักษณะของจุดขนถ่ายสินค้า(Loading Dock)เป็นแบบใด เป็นต้น กรณีถ้าท่านผู้ประกอบการมีความต้องการโหลดสินค้าด้วยรถ 18 ล้อหรือเทรลเลอร์ ก็จำเป็นที่จะต้องมีระดับในการโหลดของที่สูงพอสมควร

โดยประเภทและลักษณะของจุดขนถ่ายสินค้า(Loading Dock) แต่ละแบบมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป ดังนี้
จุดขึ้นลงสินค้า Open Dock : จุดขนถ่ายสินค้า(Loading Dock) ลักษณะนี้อาจจัดการลำเลียงสินค้าได้ยากหากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย

Factory and Warehouse for Rent Quotation

จุดขึ้นลงสินค้า Depressed Dock : จุดขนถ่ายสินค้า(Loading Dock) ลักษณะนี้มีความลาดเอียง อาจเคลื่อนย้ายสินค้าลำบากและอาจเกิดความเสียหายต่อตัวอาคาร

Factory and Warehouse for Rent Quotation


จุดขึ้นลงสินค้า Flush Dock : เป็นลักษณะของจุดขนถ่ายสินค้า(Loading Dock) ที่พบได้บ่อยที่สุด หากคลังสินค้าให้เช่าที่คุณสนใจมีจุดขนถ่ายสินค้า(Loading Dock) ลักษณะนี้ อย่าลืมตรวจสอบด้วยว่ามีส่วนกันชนอยู่ด้านนอกเพื่อป้องกันไม่ให้รถบรรทุกเสียหายระหว่างการจอดเคลื่อนย้ายสินค้า

Factory and Warehouse for Rent Quotation
จุดขึ้นลงสินค้า Enclosed Dock : จุดขนถ่ายสินค้า(Loading Dock) ลักษณะนี้มีที่กำบังมั่นคงแข็งแรง แต่ก็ต้องระวังในเรื่องการระบายอากาศให้ดีด้วย

Factory and Warehouse for Rent Quotation
จุดขึ้นลงสินค้า Saw Tooth Dock : คลังสินค้าให้เช่าที่มีพื้นที่จำกัดอาจใช้วิธีออกแบบจุดขนถ่ายสินค้า(Loading Dock) เป็นฟันเลื่อย ทำให้รถบรรทุกเคลื่อนที่เข้าและออกได้ง่ายขึ้น

Factory and Warehouse for Rent Quotation

6. มีพื้นที่จอดสำหรับรถ 18 ล้อหรือเทรลเลอร์หรือไม่?

ในกรณีที่ท่านผู้ประกอบการมีความต้องการในการใช้รถ 18 ล้อหรือรถเทรลเลอร์ในการขึ้นขนส่งสินค้า หากอาคารโกดังให้เช่าหรือคลังสินค้าให้เช่านั้น ๆ มีจุดให้โหลดสินค้าสูงพอสำหรับรถ 18 ล้อหรือรถเทรลเลอร์ได้ แต่ถ้าหากไม่มีพื้นที่จอดสำหรับรถ 18 ล้อหรือรถเทรลเลอร์ ก็เท่ากับไม่มีความหมายใด ๆ เนื่องจากรถ 18 ล้อหรือรถเทรลเลอร์เป็นรถที่มีความยาวมากเป็นพิเศษ ความยาวเฉลี่ยอยู่ที่ 12-16 เมตร ดังนั้นจึงต้องการพื้นที่ที่กว้างพอสมควรในการจอดขึ้นลงสินค้า รวมถึงพื้นที่ต้องกว้างพอในการจอดรถ เลี้ยวรถ และให้คนขับรถเทรลเลอร์หรือรถ 18 ล้อสามารถกลับรถได้ด้วยค่ะ

7. มีระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบรักษาความปลอดภัยอะไรบ้าง?

8 คำถามที่ต้องถามเมื่อมองหาคลังสินค้าให้เช่าหรือโกดังให้เช่า

เนื่องจากอาคารโกดังและคลังสินค้ามีความสำคัญต่อธุรกิจเกือบทุกประเภท เพราะฉะนั้นการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะการป้องไฟไหม้โกดังและคลังสินค้าซึ่งเป็นแหล่งรายได้ที่ใหญ่ที่สุดของธุรกิจ จึงมีความสำคัญอย่างมาก หากคลังสินค้าเกิดภัยพิบัติร้ายแรงอย่างเช่น ไฟไหม้โกดังหรือคลังสินค้า หายนะอาจเกิดขึ้นกับธุรกิจของเราซึ่งอาจรรุนแรงถึงขึ้นทำให้ธุรกิจทั้งหมดต้องหยุดชะงัก ดังนั้นท่านผู้ประกอบการความสอบถามถึงระบบป้องกันอัคคีภัยที่ติดตั้งไว้ให้สำหรับโกดังหรือคลังสินค้าให้เช่านั้นๆว่ามีอะไรบ้าง รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยภายในโครงการที่โกดังให้เช่าหรือคลังสินค้าให้เช่าตั้งอยู่นั้นเพียงพอหรือไม่

8. มีพื้นที่จอดรถหรือไม่?

8 คำถามที่ต้องถามเมื่อมองหาคลังสินค้าให้เช่าหรือโกดังให้เช่า

คำถามพื้นฐานที่ควรสอบถามผู้ให้เช่าโกดังหรือคลังสินค้าอีกข้อก็คือ พื้นที่จอดรถสามารถอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่เข้ามาติดต่อหรือทางพนักงานของผู้ประกอบการเองเพียงพอหรือไม่ เพราะพื้นที่จอดรถเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับทางผู้ประกอบการอีกด้วย นอกจากนี้โดยปกติแล้วการทำงานของส่วนโกดังคลังสินค้าเองก็ต้องการที่จอดรถสำหรับขึ้นลงสินค้าหรือเพื่อการจอดรอสำหรับขึ้นลงสินค้า เพื่อกันไม่ให้ไปจอดขวางทำความเดือดร้อนให้กับพื้นที่ข้างเคียง ดังนั้นการมีพื้นที่ที่เพียงพอในการจอดรถจึงมีความสำคัญมากและควรเป็นปัจจัยหนึ่งในการตัดสินใจเลือกโกดังให้เช่าหรือคลังสินค้าให้เช่าที่เหมาะสมค่ะ

 

และนี่ก็คือ 8 คำถามเบื้องต้นสำหรับท่านที่กำลังมองหาคลังสินค้าให้เช่าหรือโกดังให้เช่าไว้ใช้สำหรับสอบถามผู้ให้เช่าโกดังและคลังสินค้าค่ะ แอดมินหวังว่าเป็นเป็นประโยชน์กับท่านผู้สนใจโกดังหรือคลังสินค้าให้เช่าไม่มากก็น้อย แต่อย่างไรก็ตามการเลือกโกดังให้เช่าหรือคลังสินค้าให้เช่าที่เหมาะสมกับแต่ละธุรกิจนั้นมีปัจจัยที่ต้องนำมาพิจารณาอีกหลายปัจจัยด้วยกันค่ะ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่บทความของเราตามด้านล่างนี้เลยค่ะ

5 ข้อต้องรู้ก่อนการเริ่มมีโกดังและคลังสินค้าหลังแรก

6 ปัจจัยและวิธีเลือกที่ตั้งโกดังคลังสินค้าให้เช่าที่ดีและเหมาะสมกับธุรกิจที่สุด

ทำความรู้จักกับประเภทของคลังสินค้าและโกดัง

14 วิธีง่ายๆ ป้องกันการเกิดอัคคีภัยในโกดังคลังสินค้า

 

หากสนใจโกดังให้เช่าและคลังสินค้าให้เช่า คุณภาพสูงฟังก์ชั่นครบครัน ใส่ใจทุกรายละเอียด โลเคชั่นดีเยี่ยม บริการซ่อมแซมด่วนฟรีตลอดสัญญาเช่า พร้อมบริการพิเศษดีๆแบบครบวงจร อีกทั้งตั้งอยู่ในโครงการความปลอดภัยสูง รปภ. ดูแล 24 ชั่วโมง ระบบ CCTV รอบโครงการ ติดต่อเราได้นะคะ  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ค่ะ

 

 

โรงงานให้เช่า

 

  คลังสินค้าให้เช่า โกดังให้เช่า

 

 

พาชมตัวอย่างโครงการโรงงานให้เช่าของเราค่ะ วีดีโอโครงการ PRO IND Factory Park 2 โครงการให้เช่าโรงงานและให้เช่าโกดังคลังสินค้า พร้อมออฟฟิศ คุณภาพสูง เชิญชมได้เลยค่ะ 

 

 

 

 

Sources:

https://www.loopnet.com/learn/8-questions-to-ask-when-touring-warehouse-space/1801105339/

http://bit.ly/2wmvtWW

Visitors: 270,733