8 ปัจจัยสำคัญในการเลือกทำเลที่ตั้งโรงงานและโกดังคลังสินค้า

 8 ปัจจัยสำคัญในการเลือกทำเลที่ตั้งโรงงานและโกดังคลังสินค้า

8 ปัจจัยสำคัญในการเลือกทำเลที่ตั้งโรงงานและโกดังคลังสินค้า

ในการตั้งโรงงาน โกดัง และคลังสินค้า ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการก่อสร้างเองหรือการเช่าโรงงาน โกดัง และคลังสินค้า มีสิ่งที่ควรนำมาพิจารณาหลายอย่างด้วยกัน หนึ่งในนั้นก็คือการเลือกทำเลที่ตั้งโรงงาน โกดัง หรือคลังสินค้านั่นเองค่ะ โดยปัจจัยเลือกทำเลที่ตั้งโรงงาน โกดัง และคลังสินค้านั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เพราะหากเลือกทำเลที่ไม่เหมาะสมกับการทำธุรกิจ นอกจากการเดินทางคมนาคมหรือการขนส่งสินค้าจะไม่สะดวกสบายแล้ว ทำเลที่ตั้งของโรงงานหรือโกดังคลังสินค้าอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่งและการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจได้อีกด้วย

ดังนั้นในการพิจารณาเลือกทำเลที่ตั้งโรงงาน โกดัง และคลังสินค้า จึงต้องนำปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ มาร่วมพิจารณาด้วยค่ะ ดังนั้นแอดมินจึงขอนำ 8 ปัจจัยสำคัญในการเลือกทำเลที่ตั้งโรงงานและโกดังคลังสินค้ามาฝากทุกท่าน เพื่อให้สามารถเลือกโรงงานและโกดังคลังสินค้าที่มีทำเลเหมาะสมกับธุรกิจของท่านมากที่สุด

1. ทำเลควรอยู่ใกล้ซัพพลายเออร์ ผู้ผลิต และลูกค้า

ในการเลือกที่ตั้งโรงงาน โกดัง และคลังสินค้าที่ดีนั้นต้องนำที่ตั้งของซัพพลายเออร์ ผู้ผลิต และตลาดลูกค้าของเรามาร่วมพิจารณาด้วยค่ะ โรงงานและโกดังคลังสินค้าควรตั้งอยู่ใกล้ผู้ผลิตหรือลูกค้ารายใหญ่ที่สุดเพื่อช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า

หากลูกค้าของท่านเป็นตลาดต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ในกรณีนี้ที่ตั้งโรงงาน โกดังหรือคลังสินค้าควรตั้งอยู่ไม่ไกลจากสนามบินในกรณีที่ท่านส่งออกหรือนำเข้าสินค้าทางเครื่องบินเป็นหลัก หรือควรตั้งอยู่ใกล้ท่าเรือหลักของประเทศนั่นก็คือท่าเรือคลองเตยและท่าเรือแหลมฉบังในกรณีที่ท่านนำเข้าส่งออกสินค้าทางเรือเป็นหลัก เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในการขนส่งสินค้า

2. เส้นทางคมนาคมต้องหลากหลายและสะดวกสบาย

8 ปัจจัยสำคัญในการเลือกทำเลที่ตั้งโรงงานและโกดังคลังสินค้า

ทำเลที่ตั้งโรงงาน โกดังและคลังสินค้าต้องมีการคมนาคมสะดวกสบาย เดินทางได้จากหลากหลายเส้นทางและสามารถเชื่อมต่อไปยังสถานที่สำคัญหรือภูมิภาคต่างๆได้โดยง่าย ดังนั้นถนน ทางด่วนและการคมนาคมที่ดีเป็นอีกปัจจัยที่เราต้องนำมาพิจารณาในการเลือกทำเลที่ตั้งของโรงงาน โกดัง และคลังสินค้าด้วย เพราะตัวแปรเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อกระบวนการขนส่งหรือระบบโลจิสติกส์ของธุรกิจโดยตรง 

โดยตัวเลือกที่อาจนำมาพิจารณา มีดังนี้

 • ช่องทางเข้าสู่ทางด่วนและทางออก
 • การเชื่อมต่อระหว่างทางด่วน
 • การขนส่งสาธารณะ
 • ความเร็วของการจราจรโดยเฉลี่ย
 • ความหนาแน่นของการจราจรโดยเฉลี่ย
 • การจราจรในชั่วโมงเร่งด่วน
 • ความปลอดภัยของถนน

3. อยู่ในพื้นที่ที่สามารถจัดหาแรงงานคุณภาพได้

ปัจจัยเลือกทำเลที่ตั้งโรงงาน โกดัง และคลังสินค้าควรคำนึงถึงเรื่องการจัดหาแรงงานด้วยค่ะ ควรเลือกบริเวณที่ตั้งที่มีปริมาณแรงงานเพียงพอต่อความต้องการเพื่อเพิ่มโอกาสในการเลือกจ้างแรงงานที่มีคุณภาพ เพราะเนื่องจากทักษะของแรงงาน ค่าจ้างและปริมาณจำนวนแรงงานในแต่ละที่แต่ละพื้นที่นั้นมีความแตกต่างกันไป

4. กฎหมายผังเมืองและผังสี

อีกหนึ่งปัจจัยที่มีความสำคัญในการเลือกที่ตั้งโรงงาน โกดัง และคลังสินค้าเป็นอย่างยิ่ง นั่นก็คือ "กฎหมายผังเมือง" เนื่องจากตามกฏหมายผังเมืองบางพื้นที่อาจห้ามสร้างโรงงาน โกดัง และคลังสินค้า หรืออาจกำหนดขนาดที่สามารถก่อสร้างได้ ดังนั้นท่านผู้ประกอบการควรศึกษารายละเอียดให้ชัดเจนค่ะ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามไปยังสำนักงานเขตหรือเทศบาลท้องถิ่นที่ที่ดินที่ท่านสนใจตั้งอยู่ 

หากสนใจเรื่องผังเมืองสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่: https://www.trebs.ac.th/th/news_detail.php?nid=71

5. การเข้าถึงบริการสาธารณะและสาธารณูปโภคต่างๆ

ปัจจัยเลือกทำเลที่ตั้งโรงงาน โกดัง และคลังสินค้าอีกอย่างที่หลายท่านอาจคิดไม่ถึงก็คือ ควรเลือกทำเลที่อยู่ใกล้กับบริการสาธารณะ เช่น สถานีตำรวจ สถานีดับเพลิง สถานที่ราชการ หรือโรงพยาบาล เป็นต้น ทั้งนี้ก็เพื่อความสะดวกในการใช้บริการเหล่านั้นในเวลาจำเป็น อีกทั้งควรอยู่ไม่ไกลจากสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อความสะดวกสบายของพนักงานอีกด้วยค่ะ เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ ตลาด ธนาคาร เป็นต้น นอกจากนี้ในบริเวณใกล้เคียงควรมีที่พักอาศัยในปริมาณที่เพียงพอและเหมาะสมกับพนักงานของท่าน เช่น หอหัก อพาทเม้นท์ การเคหะหรือโครงการที่พักอาศัยอื่นๆ เป็นต้น

6. สภาพแวดล้อม

นอกจากนี้ควรพิจารณาจากปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นด้วย เช่น สภาพอากาศและความเสี่ยงในการเกิดภัยธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงในการเกิดแผ่นดินไหวหรือน้ำท่วม รวมถึงสภาพแวดล้อมอื่น ๆ เช่น ที่ดินที่อยู่ใกล้เคียงหรือสภาพการจราจร เป็นต้น ที่ตั้งโรงงาน โกดังและคลังสินค้าควรมีสาธารณูปโภคที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นความกว้างของถนน ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบระบายน้ำ ระบบการสื่อสารโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงต้องพร้อมและเหมาะกับการใช้งานทางอุตสาหกรรม อีกทั้งไม่ควรอยู่ใกล้ชุมชนจนเกินไปเพื่อป้องกันการรบกวนชุมชนที่อาจจะเกิดขึ้นได้

7. ต้นทุนเกี่ยวกับค่าที่ดินหรือค่าเช่าในทำเลนั้น ๆ

เรื่องของต้นทุนค่าที่ดินก็เป็นปัจจัยเลือกทำเลที่ตั้งโรงงาน โกดัง และคลังสินค้าที่สำคัญมากเช่นเดียวกัน เนื่องจากปัจจุบันราคาที่ดินปรับตัวสูงขึ้นมาก ดังนั้นการพิจารณาเรื่องต้นทุนเกี่ยวกับค่าที่ดินจึงต้องรัดกุมและคิดรอบด้าน เพราะการเลือกที่ดินต้องพิจารณาถึงการเพิ่มมูลค่าที่ดินผืนนั้นในระยะยาว ควรเลือกทำเลที่มีศักยภาพสูงเพราะจะทำให้มูลค่าที่ดินเพิ่มขึ้นได้มากกว่าในระยะยาว แต่อย่างไรก็ตามต้องคำนึงถึงงบประมาณราคาที่ดินที่ต้องเหมาะสมกับงบประมาณทั้งหมดที่ได้ตั้งไว้ด้วยนะคะ และเนื่องด้วยในปัจจุบันที่ราคาที่ดินได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก การเช่าโรงงาน เช่าโกดัง หรือเช่าคลังสินค้า จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาต้นทุนที่สูงของที่ดินในทำเลที่ดีได้ค่ะ อีกทั้งการเช่ายังสามารถสามารถช่วยประหยัดเงินทุนและระยะเวลาในการเริ่มหรือขยายธุรกิจได้อีกด้วย

8. งบประมาณการก่อสร้าง

ทำเลที่ตั้งโรงงานหรือโกดังคลังสินค้าแต่ละแห่งนั้นมีงบประมาณในการก่อสร้างที่แตกต่างกันออกไปถึงแม้จะสร้างด้วยแบบแปลนเดียวกันก็ตาม เพราะด้วยสภาพทางกายภาพของที่ดินที่แตกต่างกัน เช่นปริมาณในการถมดิน ความลึกในการตอกเสาข็ม ราคาวัสดุก่อสร้าง รวมไปถึงค่าจ้างแรงงานในการก่อสร้างนั้นก็มีความแตกต่างกันออกไปตามแต่ละพื้นที่เช่นเดียวกันค่ะ เพราะฉะนั้นในการเลือกทำเลในการก่อสร้างโกดัง โรงงานหรือคลังสินค้า ควรนำค่าก่อสร้างโดยประมาณของแต่ละพื้นที่ที่สนใจเข้ามาร่วมพิจารณาเป็นอีกหนึ่งปัจจัยด้วยค่ะ 

หรือหากท่านผู้ประกอบการต้องการลดความยุ่งยากในการก่อสร้างอาคารโรงงาน โกดังหรือคลังสินค้า การเลือกเช่าโรงงาน เช่าโกดัง หรือเช่าคลังสินค้าก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดี ซึ่งนอกจากจะช่วยประหยัดเวลาและเงินทุนในการก่อสร้างแล้ว ยังอาจได้ทำเลในการตั้งโรงงาน โกดัง และคลังสินค้าที่ดีอีกด้วย เพราะเนื่องจากในปัจจุบันมีโครงการโรงงานให้เช่า โกดังให้เช่า และคลังสินค้าให้เช่าเกิดขึ้นมากมายและมีหลากหลายโลเคชั่นให้ทางท่านผู้ประกอบการเลือกเช่าได้ตามที่เหมาะสมกับธุรกิจ

 8 ปัจจัยสำคัญในการเลือกทำเลที่ตั้งโรงงานและโกดังคลังสินค้า

นอกจากปัจจัยเลือกทำเลที่ตั้งโรงงาน โกดัง และคลังสินค้าที่กล่าวมาแล้ว อาจมีรายละเอียดปลีกย่อยอื่นที่เราต้องนำมาพิจารณาด้วย เช่น

 • กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ
 • นโยบายการส่งเสริมการลงทุน
 • ปัจจัยเรื่องการขนส่งและการกระจายสินค้า
 •  

และนี่ก็คือ 8 ปัจจัยสำคัญในการเลือกทำเลที่ตั้งโรงงาน โกดัง และคลังสินค้า สิ่งเหล่านี้เป็นรายละเอียดที่เราควรคำนึงถึงในการเลือกทำเลตั้งโรงงานและโกดังคลังสินค้า เป็นองค์ประกอบสำคัญในการตัดสินใจและการเลือกทำเลที่ตั้งให้เหมาะสมสำหรับธุรกิจของเรามากที่สุด

สามารถชมวีดีโอเกี่ยวกับวิธีการเลือกที่ตั้งโรงงงานและโกดังคลังสินค้าได้ตามด้านล่างนี้ค่ะ 

 

สามารถอ่านบทความเกี่ยวกับการเลือกทำเลที่ตั้งโรงงานและโกดังเพิ่มเติมได้ตามด้านล่างนี้ค่ะ

6 ปัจจัยและวิธีเลือกที่ตั้งโรงงานให้เช่าและโกดังคลังสินค้าให้เช่าที่ดีและเหมาะสมกับธุรกิจที่สุด คลิ๊ก !

6 ข้อดีในการตั้งโรงงานและโกดังคลังสินค้าที่สมุทรปราการ คลิ๊ก !

5 เหตุผล ทำไมย่านถนนบางนา-ตราด ถึงเหมาะกับการตั้งโรงงาน โกดังและคลังสินค้า คลิ๊ก !

5 เหตุผลทำไมบริษัทอีคอมเมิร์ซส่วนใหญ่จึงเลือกเช่าคลังสินค้าและเช่าโกดังที่จังหวัดสมุทรปราการ คลิ๊ก !

5 เคล็ดลับในการหาสถานที่ที่เหมาะสมในการเช่าโรงงานแห่งใหม่ คลิ๊ก !

 

หรือหากสนใจเช่าโรงงาน โกดัง และคลังสินค้า คุณภาพสูง ทำเลดี ศุนย์กลางการคมนาคม ใกล้ทางด่วน เดินทางได้หลายเส้นทางและง่ายต่อการจัดหาแรงงาน สามารถติดต่อเราได้นะคะ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ค่ะ

 

โรงงานให้เช่า

  คลังสินค้าให้เช่า โกดังให้เช่า

 

 

 

Source:

https://www.nextplus.co.th/expert-tips/location-roi-evaluation-for-building-factory

http://elearning.nsru.ac.th/web_elearning/sonthaya/lesson%206/lesson%206.html

http://elearning.bu.ac.th/mua/course/mg212/chapter2.html

https://en.proindsolutions.com/7-crucial-factors-in-choosing-a-factory-and-warehouse-location

 Images from:

https://pixabay.com/

https://www.freepik.com/

 

 

Visitors: 263,026