4 ข้อควรรู้เกี่ยวกับระยะเวลาสัญญาเช่าโรงงานหรือโกดังคลังสินค้า ที่เหมาะสม

4 ข้อควรรู้เกี่ยวกับระยะเวลาสัญญาเช่าโรงงานหรือสัญญาเช่าโกดังคลังสินค้า ที่เหมาะสม

4 ข้อควรรู้เกี่ยวกับระยะเวลาสัญญาเช่าโรงงานหรือสัญญาเช่าโกดังคลังสินค้า ที่เหมาะสม

อีกหนึ่งประเด็นในเรื่องของการเช่าโรงงานและคลังสินค้าที่ต้องพิจารณาอย่างมาก ก็คือระยะเวลาในการเช่าที่เหมาะสม สำหรับท่านผู้ประกอบการที่ต้องใช้โรงงานหรือโกดังคลังสินค้าเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบธุรกิจ และสนใจจะเช่าอาคารเหล่านี้ ก่อนตัดสินใจเซ็นสัญญาเช่าโรงงานหรือเช่าโกดังคลังสินค้าควรพิจารณาถึงระยะเวลาในการเช่าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจของท่าน เนื่องจากระยะเวลาในการเช่าเป็นข้อผูกมัดระยะยาว หากสัญญาสั้นไปอาจจะไม่คุ้มค่าในการเคลื่อนย้าย หรือหากระยะสัญญายาวไปอาจจะกระทบหากกิจการเติบโตอย่างรวดเร็วต้องการขยายเนื่องจากพื้นที่จัดเก็บไม่เพียงพอ เป็นต้น วันนี้เรามีข้อควรรู้เกี่ยวกับระยะเวลาสัญญาเช่าโรงงานและโกดังคลังสินค้ามาฝากกันค่ะ มาดูกันว่าระยะเวลาสัญญาโดยปกติควรเป็นเท่าไหร่ ระยะเวลาสัญญาสั้นหรือยาวนั้นเหมาะกับกิจการแบบใด ตามไปอ่านกันได้เลยค่ะกับ 4 ข้อควรรู้เกี่ยวกับระยะเวลาสัญญาเช่าโรงงาน เช่าโกดัง เช่าคลังสินค้า ที่เหมาะสม

 

4 ข้อควรรู้เกี่ยวกับระยะเวลาสัญญาเช่าโรงงาน เช่าโกดัง เช่าคลังสินค้า ที่เหมาะสม

1. ระยะเวลาสัญญาเช่าโรงงาน/โกดัง/คลังสินค้า โดยทั่วไปอยู่ที่เท่าไร?

4 ข้อควรรู้เกี่ยวกับระยะเวลาสัญญาเช่าโรงงานหรือสัญญาเช่าโกดังคลังสินค้า ที่เหมาะสม

โดยทั่วไปแล้วระยะเวลาในการเช่าโรงงานหรือเช่าโกดังคลังสินค้าจะเป็นข้อตกลงระหว่างฝ่ายผู้ให้เช่าและฝ่ายผู้เช่า ทางด้านผู้เช่าอาจระบุความต้องการของตนเองลงไปว่าต้องการเช่ากี่ปี ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ให้เช่าด้วยว่าจะตกลงหรือไม่หรือมีระยะเวลาขั้นต่ำในการเช่าอยู่ที่กี่ปี โดยทั่วไปแล้วระยะเวลาของสัญญาเช่าขั้นต่ำของอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงงาน โกดัง คลังสินค้านั้นไม่ต่ำกว่า 3 ปี ระยะเวลาของสัญญาเช่าส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 3 -6 ปี แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการตกลงกันระหว่างผู้ให้เช่าและผู้เช่าแต่ละรายด้วยค่ะ ในบางกรณีระยะเวลาสัญญาเช่าขั้นต่ำอาจสั้นกว่า 3 ปี เช่น 1 ปี หรือ 2 ปี เป็นต้น

 

2. ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่าระยะสั้น & เช่าระยะยาว

ความแตกต่างระหว่างระยะเวลาสัญญาเช่าโรงงานหรือสัญญาเช่าโกดังคลังสินค้า ระยะสั้นและระยะยาว

การเช่าระยะสั้นและระยะยาว ต่างก็มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันออกไป โดยในเรื่องของการเช่าระยะยาวก็จะมีข้อผูกมัดที่ยาวนาน แต่ถึงอย่างนั้นผู้เช่าส่วนมากก็ไม่ได้ต้องการเช่าระยะสั้นเกินไป เพราะการขนย้ายไปยังโรงงานหรือคลังสินค้าแห่งใหม่ ใช้ต้นทุนที่ค่อนข้างสูงมาก มาดูกันว่าสัญญาเช่าโรงงานหรือคลังสินค้าระยะสั้นกับระยะยาวจะมีข้อดีและข้อเสียหรือแตกต่างกันอย่างไรอีกบ้าง ตามด้านล่างนี้ค่ะ

 

สัญญาเช่าโรงงานหรือโกดังคลังสินค้าระยะสั้น

-  การเช่าระยะสั้น อาจส่งผลต่อผู้เช่าในกรณีที่หมดสัญญาและต้องการต่อสัญญา หากผู้ให้เช่าขอขึ้นค่าเช่าหรือไม่ต่อสัญญาให้ก็อาจเกิดผลกระทบต่อธุรกิจได้

-  การเช่าระยะสั้นอาจมีค่าเช่าต่อเดือนหรือต่อปีที่สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสัญญาเช่าระยะยาว

-  สัญญาเช่าระยะมีความคล่องตัวกว่าหากต้องมีการโยกย้ายโรงงานหรือโกดังคลังสินค้า เช่น ย้ายตามลูกค้า หรือเปลี่ยนเป็นขนาดที่ใหญ่ขึ้น เป็นต้น

-  สัญญาเช่าโรงงานหรือเช่าโกดังคลังสินค้าระยะสั้น หากมีระยะเวลาที่สั้นกว่า 3 ปี ไม่ต้องไปจดทะเบียนที่กรมที่ดิน ผู้เช่าและผู้ให้เช่าสามารถทำสัญญาระหว่างกันเองได้เลยค่ะ แต่ยังต้องมีการติดอากรแสตมป์ในสัญญาเช่าในอัตรา 1000 ละ 1 บาท ไม่ว่าจะเป็นสัญญาเช่าระยะสั้นหรือสัญญาเช่าระยะยาวนะคะ

 4 ข้อควรรู้เกี่ยวกับระยะเวลาสัญญาเช่าโรงงานหรือสัญญาเช่าโกดังคลังสินค้า ที่เหมาะสม

สัญญาเช่าโรงงานหรือโกดังคลังสินค้าระยะยาว

-  การทำสัญญาเช่าระยะยาว เป็นข้อผูกมัดที่ยาวนานกว่า อาจส่งผลเมื่อต้องการย้ายสถานที่ เช่น ต้องการขนาดอาคารที่ใหญ่ขึ้นหรือย้ายโลเคชั่น เป็นต้น แต่ติดสัญญาทำให้ไม่สามารถย้ายได้ ในกรณีแบบนี้ทำให้การเช่าระยะสั้นได้เปรียบกว่าในเรื่องความคล่องตัว

-  การเช่าระยะยาวอาจต่อรองได้ค่าเช่าต่อเดือนหรือต่อปีที่ต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสัญญาเช่าระยะสั้น

-  สัญญาเช่าระยะยาวไม่ต้องกังวลเรื่องผู้ให้เช่าจะขอขึ้นราคาหรือไม่ต่อสัญญาระหว่างการเช่าเพราะได้ทำสัญญาเช่าระบุระยะเวลาในการเช่าและค่าเช่าที่ชัดเจนไว้แล้วนั่นเองค่ะ

-  สัญญาเช่าโรงงานหรือเช่าโกดังคลังสินค้าระยะยาว หากมีระยะเวลาที่ยาวกว่า 3 ปี ผู้เช่าและผู้ให้เช่าต้องไปจดทะเบียนการเช่าต่อเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน ตามพื้นที่ที่โรงงานโกดังคลังสินค้าตั้งอยู่ค่ะ โดยมีค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสัญญาเช่าอยู่ที่ร้อยละ 1 ของมูลค่าสัญญา

ยกตัวอย่างเช่น

ค่าเช่าโรงงาน 100,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลาเช่า 6 ปี มูลค่าสัญญาจะอยู่ที่

100,000 บาท * 12 เดือน * 6 ปี = 7,200,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนร้อยละ 1  เป็นเงิน 72,000 บาท

 

สามารถอ่านข้อควรรู้ก่อนทำสัญญาเช่าโรงงานหรือโกดังคลังสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ บทความ 8 ข้อควรรู้ก่อนทำสัญญาเช่าโรงงานหรือเช่าโกดังคลังสินค้า คลิ๊ก

 

3. สัญญาเช่าโรงงานหรือสัญญาเช่าโกดังคลังสินค้าแบบระยะยาวเหมาะสำหรับกิจการแบบใด

สัญญาเช่าโรงงานหรือสัญญาเช่าโกดังคลังสินค้าระยะยาว เหมาะกับกิจการแบบใด

ผู้เช่าโรงงานโกดังคลังสินค้าที่มีแนวโน้มที่จะเลือกทำสัญญาเช่าแบบระยะยาวนั้น โดยส่วนใหญ่จะมีเหตุผลมาจากการที่ต้องลงทุนต่อเติมและปรับเปลี่ยนอาคารที่เช่าให้สอดคล้องกับความต้องการด้านการผลิตและจัดเก็บสินค้า อีกทั้งยังรวมถึงการติดตั้งและเคลื่อนย้ายเครื่องจักรซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูง ดังนั้นการทำสัญญาระยะยาวเพื่อให้คุ้มค่ากับเงินลงทุนเรื่องการต่อเติมและค่าใช้จ่ายด้านเครื่องจักรที่จ่ายไป นอกจากนี้การทำสัญญาระยะยาวยังช่วยการันตีเรื่องการที่จะไม่ต้องย้ายโรงงานโกดังหรือคลังสินค้าหากไม่มีความจำเป็นอีกด้วยค่ะ เนื่องจากต้นทุนการขนย้ายไปที่แห่งใหม่นั้นเป็นค่าใช้จ่ายที่สูง อีกทั้งยังมีความยุ่งยากซับซ้อนมากมาย เช่น การย้ายเครื่องจักร ย้ายอุปกรณ์สำนักงาน งานเอกสารเรื่องที่อยู่ใหม่ เป็นต้น

 

ดังนั้นการเช่าโรงงานโกดังคลังสินค้าโดยทำสัญญาระยะยาวจึงเหมาะกับผู้ประกอบการที่มีต้นทุนด้านการต่อเติมอาคารและการติดตั้งเครื่องจักรที่สูง ระยะสัญญาควรจะยาวเพียงพอให้การต่อเติมหรือติดตั้งเครื่องจักรที่ลงทุนไปนั้นคุ้มทุนค่ะ อีกทั้งหากบริษัทของผู้เช่ามีแผนการใช้ขนาดอาคารที่คงที่ชัดเจนโดยไม่มีการเพิ่มหรือลดขนาดอาคารโกดังคลังสินค้าหรือโรงงานในอนาคตอันใกล้ ในกรณีนี้การทำสัญญาเช่าระยะยาวเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมเช่นเดียวกันค่ะ เพราะจะทำให้ได้ประโยชน์ด้านการไม่ต้องโยกย้ายและค่าเช่าที่คงที่ นอกจากนี้ยังมีผู้ให้เช่าหลายรายที่พร้อมเสนอการต่อเติมหรือปรับเปลี่ยนอาคารโรงงานหรือโกดังคลังสินค้าให้เป็นตามการใช้งานของผู้เช่าเพื่อแลกเปลี่ยนกับสัญญาเช่าขั้นต่ำระยะยาวอีกด้วย

 

หากสนใจเรื่องขั้นตอนการย้ายโรงงานหรือย้ายโกดังคลังสินค้าอ่านเพิ่มเติมได้ที่ บทความ 4 ขั้นตอนการเตรียมตัวเพื่อย้ายโรงงาน ย้ายโกดังหรือย้ายคลังสินค้า คลิ๊ก!

 

4. สัญญาเช่าโรงงานหรือสัญญาเช่าโกดังคลังสินค้าแบบระยะสั้นเหมาะสำหรับกิจการแบบใด

สัญญาเช่าโรงงานหรือสัญญาเช่าโกดังคลังสินค้าระยะสั้น เหมาะกับกิจการใด

ผู้เช่าโรงงานโกดังหรือคลังสินค้าจะเลือกทำสัญญาเช่าระยะสั้นด้วยเหตุผลหลักคือมีความคล่องตัวกว่าหากต้องมีการโยกย้ายโรงงานหรือโกดังคลังสินค้า เช่น ย้ายตามลูกค้า หรือเปลี่ยนเป็นขนาดที่ใหญ่ขึ้น เป็นต้น หรืออาจต้องการทดลองอยู่โรงงานหรือโกดังให้เช่านั้น ๆ ดูก่อนว่ามีความเหมาะสมกับธุรกิจที่ทำมากน้อยเพียงใด หากอยู่แล้วตอบโจทย์ในการใช้งานจึงต่อสัญญาหรือทำสัญญาระยะยาวขึ้นในฉบับต่อ ๆ ไป ดังนั้นสัญญาเช่าระยะสั้นจึงเหมาะกับผู้ประกอบการที่อาจมีแผนในการขยับขยายพื้นที่ใช้งานอยู่แล้วในอนาคต การใช้งานอาคารไม่จำเป็นต้องมีการลงทุนต่อเติมมากมาย เครื่องจักรและสินค้าง่ายต่อการเคลื่อนย้าย เป็นต้น โดยส่วนใหญ่แล้วสัญญาให้เช่าโรงงานหรือโกดังคลังสินค้าจะมีระยะเวลาเช่าขั้นต่ำอยู่ 3 ปี แต่อย่างไรก็ตามผู้ให้เช่าบางแห่งอาจมีระยะเวลาเช่าขั้นต่ำที่น้อยกว่า 3 ปี เช่น 6 เดือน, 1 ปี, หรือ 2 ปี เป็นต้น ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการตกลงกันระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่าด้วยค่ะ

 

อีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจทำสัญญาระยะสั้นก็คือปัญหาการเสื่อมสภาพหรือความเก่าลงของอาคารโรงงานโกดังคลังสินค้า เนื่องจากอาคารเหล่านี้ย่อมมีการเสื่อมสภาพและต้องการการซ่อมแซมตามกาลเวลา ผู้เช่าอาจต้องการอยู่อาคารที่ดูใหม่อยู่เสมอ การทำสัญญาเช่าระยะสั้นเพื่อที่หมดสัญญาแล้วจึงย้ายไปอาคารที่ใหม่กว่าก็อาจเกิดขึ้นได้ค่ะ อย่างไรก็ตามปัญหานี้สามารถแก้ไขได้หากผู้ให้เช่ามีบริการบำรุงรักษาอาคารให้ผู้เช่าอยู่เสมอและมีบริการรีโนเวทปรับปรุงอาคารให้ผู้เช่าให้เหมือนใหม่เมื่อถึงกำหนดเวลา

 

โดยสรุปการทำสัญญาเช่าโรงงานโกดังระยะสั้นหรือระยะยาวนั้นต่างก็มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันออกไป ควรเลือกระยะเวลาในการเช่าที่เหมาะสมกับแผนธุรกิจและวิธีการดำเนินการของแต่ละกิจการ ด้วยระยะเวลาในการเช่าเป็นข้อผูกมัดระยะยาว หากสัญญาสั้นไปอาจจะไม่คุ้มค่าในการเคลื่อนย้าย หรือหากระยะสัญญายาวไปอาจจะกระทบหากกิจการเติบโตอย่างรวดเร็ว แอดมินหวังว่าข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาในการทำสัญญาเช่าโรงงานหรือโกดังคลังสินค้า จะเป็นประโยชน์และช่วยในการตัดสินใจเรื่องระยะเวลาที่จะทำสัญญาไม่มากก็น้อยนะคะ

 

สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างสัญญาเช่าคลังสินค้าจากเวบไซด์ www.thailaws.com ได้จากลิงค์ด้านล่างค่ะ

http://bit.ly/2FQw0C7

 

หากสนใจโรงงานให้เช่า โกดังให้เช่าและคลังสินค้าให้เช่า คุณภาพสูงฟังก์ชั่นครบครัน ใส่ใจทุกรายละเอียด โลเคชั่นดีเยี่ยม บริการซ่อมแซมด่วนฟรีตลอดสัญญาเช่า มีบริการบำรุงรักษาอาคารให้ผู้เช่าอยู่เสมอและมีบริการรีโนเวทปรับปรุงอาคารให้ผู้เช่าให้เหมือนใหม่เมื่อถึงกำหนดเวลาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม พร้อมบริการพิเศษดีๆแบบครบวงจร อีกทั้งตั้งอยู่ในโครงการความปลอดภัยสูง รปภ. ดูแล 24 ชั่วโมง ระบบ CCTV รอบโครงการ ติดต่อเราได้นะคะ  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ค่ะ

 

 

โรงงานให้เช่า

  คลังสินค้าให้เช่า โกดังให้เช่า

 

Sources:

https://en.proindsolutions.com/17379009/8-things-to-consider-in-a-factory-and-warehouse-rental-contract-in-thailand

https://industrial.pl/en/news/guides/203-how-long-should-your-warehouse-lease-be

https://homeloan.klungbaan.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C/

Images from:

https://pixabay.com/

https://www.freepik.com/

 

 

Visitors: 247,470