5 ข้อหลักที่ต้องพิจารณาเมื่อตัดสินใจว่าควรซื้อหรือควรเช่าโรงงาน เช่าโกดังคลังสินค้า

5 ข้อหลักที่ต้องพิจารณาเมื่อตัดสินใจว่าควรซื้อหรือควรเช่าโรงงาน เช่าโกดังคลังสินค้า

5 ข้อหลักที่ต้องพิจารณาเมื่อตัดสินใจว่าควรซื้อหรือควรเช่าโรงงาน เช่าโกดังคลังสินค้า

สำหรับท่านผู้ประกอบการที่กำลังพิจารณาตัดสินใจเลือกระหว่างการใช้บริการโรงงานให้เช่า โกดังให้เช่าคลังสินค้าให้เช่า หรือซื้อโรงงาน ซื้อโกดัง ซื้อคลังสินค้า เพื่อประกอบกิจการ โดยอสังหาริมทรัพย์เหล่านี้ถือได้ว่าเป็นต้นทุนและสถานที่ที่สำคัญในการประกอบธุรกิจ ดังนั้นการตัดสินใจว่าควรจะเช่าหรือจะซื้อจึงถือเป็นการตัดสินใจที่สำคัญมาก เพราะส่งผลต่อเงินทุนและต้นทุนในการประกอบธุรกิจโดยตรง โดยทั้งการเช่าและการซื้อต่างก็มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน วันนี้แอดมินได้รวบรวม 5  ข้อหลักๆ  ที่ช่วยประกอบการพิจารณาตัดสินใจว่าควรจะเช่าคลังสินค้า/เช่าโรงงานหรือซื้อโกดังคลังสินค้า/โรงงาน ตามไปอ่านกันได้เลยค่ะ

 5 ข้อหลักที่ต้องพิจารณาเมื่อตัดสินใจว่าควรซื้อหรือควรเช่าโรงงาน เช่าโกดังคลังสินค้า

ต่อไปนี้เป็นคำถามที่ท่านสามารถถามตัวเองเมื่อพิจารณาว่าตัวเลือกใดเหมาะกับท่าน:

  • ท่านสามารถคาดการถึงความต้องการขนาดพื้นที่โรงงาน โกดัง หรือคลังสินค้าในระยะยาวได้อย่างชัดเจนหรือไม่?
  • ตลาดอสังหาริมทรัพย์อยู่ในช่วงขาขึ้นหรือขาลง?
  • อุตสาหกรรมหรือบริษัทของท่านมั่นคงหรือไม่?
  • ท่านมีเงินทุนส่วนเกินเพียงพอต่อการลงทุนซื้อหรือดาวน์โรงงาน โกดัง หรือคลังสินค้าหรือไม่?
  • ท่านมีเวลาในการดูแลการออกแบบและก่อสร้างโรงงาน โกดัง หรือคลังสินค้า หรือไม่?

 

5 ข้อหลักที่ต้องพิจารณาเมื่อตัดสินใจว่าควรซื้อหรือควรเช่าโรงงานและเช่าโกดังคลังสินค้า

 1. เงินทุนหรืองบประมาณที่มี

5 ข้อหลักที่ต้องพิจารณาเมื่อตัดสินใจว่าควรซื้อหรือควรเช่าโรงงาน เช่าโกดังคลังสินค้า

ข้อแรกที่ต้องคำนึงถึง เมื่อต้องตัดสินใจระหว่างซื้อหรือเช่าคลังสินค้า เช่าโกดัง เช่าโรงงานดีกว่ากัน ให้พิจารณาถึงเงินทุนและงบประมาณที่ท่านผู้ประกอบการเตรียมไว้ รวมถึงจำนวนเงินที่ต้องกู้เพิ่มจากเงินทุนที่มีอยู่แล้ว ในการตัดสินใจว่าจะเช่าหรือจะซื้อนั้นเงินทุนถือเป็นเรื่องหลักที่ต้องพิจารณาเป็นอันดับแรก โดยวิธีการพิจารณามีดังนี้

1.1 การซื้อเป็นจ่ายครั้งเดียวจบ แต่ใช้เงินทุนสูง

สิ่งแรกที่อยากแนะนำสำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาว่าจะเช่าหรือซื้อสินทรัพย์ประเภทโรงงาน โกดัง คลังสินค้า คือภาระระยะยาวและระยะสั้น ซึ่งแตกต่างกันระหว่างซื้อโรงงาน ซื้อโกดัง ซื้อคลังสินค้า และใช้บริการโรงงานให้เช่า คลังสินค้าให้เช่า โกดังให้เช่า หากเป็นการซื้อจะถูกจัดเป็นภาระระยะสั้น จ่ายครั้งเดียวจบ ไม่ต้องเสียค่าเช่ารายเดือนหรือรายปี แต่เป็นการที่ท่านผู้ประกอบการต้องนำส่วนของเงินทุนก้อนใหญ่จ่ายออกมาเพื่อซื้อหรือสร้างโรงงาน โกดัง หรือคลังสินค้า ซึ่งควรมั่นใจว่าจะเหลือเงินหมุนเวียนไว้ใช้ในกิจการเพียงพอและมีพอสำหรับการลงทุนเพิ่มเติมในด้านอื่นๆ เช่น เครื่องจักร อุปกรณ์สำนักงาน รถขนส่ง เป็นต้น

ดังนั้นทางเลือกเช่าโรงงาน โกดัง หรือคลังสินค้า นั้นตอบโจทย์อย่างยิ่งสำหรับท่านที่ไม่อยากจะเสียเงินลงทุนก้อนใหญ่เพียงครั้งเดียวและต้องการมีเงินทุนเหลือเก็บไว้เพื่อลงทุนในส่วนอื่นๆ ที่อาจให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า เช่น ขยายธุรกิจ ซื้อเครื่องจักร หมุนเวียนในธุรกิจ หรือเก็บเป็นเงินสำรองไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน เป็นต้น เพราะหากเกิดวิกฤติขึ้นมาดังเช่นวิกฤติโควิด ปัจจัยหลักที่จะช่วยให้รอดพ้นจากวิกฤติเหล่านี้ได้ก็คือเงินสดที่ท่านสำรองไว้ค่ะ อีกทั้งด้วยสภาพการแข่งขันของโลกธุรกิจในปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันสูงและต้องปรับตัวกันอย่างรวดเร็ว การเช่าโรงงาน โกดัง หรือคลังสินค้า จึงอาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่าเพราะใช้เงินลงทุนที่น้อยกว่าและยังสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ของธุรกิจ เช่น หากต้องมีการเปลี่ยนสถานที่หรือเปลี่ยนขนาดอาคารให้ใหญ่ขึ้นก็สามารถทำได้ทันทีเมื่อครบกำหนดสัญญาเช่า หรือหากต้องปรับเปลี่ยนการทำธุรกิจ เป็นการที่ไม่ต้องใช้ โรงงาน โกดัง หรือคลังสินค้า เหล่านี้แล้ว ก็สามารถดำเนินการได้อย่างทันทีทันใด แต่อย่างไรก็ตามการเช่าโรงงาน เช่าโกดัง เช่าคลังสินค้านั้นก็มีค่าใช้จ่ายอื่นๆที่แอบแฝงอยู่เช่นกันไม่ว่าจะเป็น ค่าบริการ ค่าส่วนกลาง ค่าภาษีต่างๆ เป็นต้น ที่ควรนำมารวมพิจารณาในการตัดสินใจด้วยค่ะ

สามารถอ่านค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเช่าเพิ่มเติมได้ที่: บทความ 8 ค่าใช้จ่ายหลักที่เกี่ยวข้องกับการเช่าโรงงานหรือเช่าโกดังคลังสินค้า คลิ๊ก!

5-ข้อหลักที่ต้องพิจารณาเมื่อตัดสินใจว่าควรซื้อหรือควรเช่าโรงงาน-เช่าโกดังคลังสินค้า

 1.2 การกู้ธนาคารเพื่อมาซื้อหรือสร้างโรงงาน โกดัง หรือ คลังสินค้า

ทั้งนี้ทั้งนั้นหากเป็นการกู้ธนาคารมาเพื่อซื้อโรงงาน โกดัง หรือคลังสินค้า ภาระที่เกิดขึ้นนั้นจะกลายเป็นภาระระยะยาว เช่นเดียวกับการเช่าโกดัง เช่าคลังสินค้า หรือเช่าโรงงาน แต่แตกต่างกันตรงที่เมื่อผ่อนชำระครบตามจำนวนงวดแล้ว โรงงานหรือคลังสินค้านั้นก็จะกลายเป็นกรรมสิทธิ์ของท่านผู้ประกอบการ ไม่เหมือนกับการเช่าที่เป็นการเช่าสินทรัพย์ของผู้อื่นมาเพื่อดำเนินธุรกิจที่ต้องมีการจ่ายค่าเช่าไปเรื่อยๆจนกว่าจะเลิกใช้งาน

แต่อย่างไรก็ตามการซื้อโรงงาน/ซื้อคลังสินค้า หากเป็นการกู้มาเพื่อซื้อจะต้องใช้เงินดาวน์ที่สูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าเช่าและค่ามัดจำในงวดแรก อีกทั้งเนื่องจากการกู้มาซื้อทรัพย์สินเหล่านี้จะเพิ่มต้นทุนในเรื่องดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายคืนธนาคารพร้อมกับเงินต้นในทุกๆเดือน ซึ่งงวดที่จ่ายมักจะมีจำนวนสูงกว่าค่าเช่าอยู่มากและหากไม่สามารถชำระงวดได้ตามกำหนดเวลาอาจมีความเสี่ยงในการถูกธนาคารยึดทรัพย์สินเหล่านี้ได้ค่ะ ดังนั้นควรพิจารณาจำนวนเงินทุนที่มีและวงเงินที่สามารถกู้ได้ รวมถึงความสามารถในการจ่ายคืนเงินกู้ให้กับธนาคาร เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจำนวนเงินที่ต้องจ่ายเหล่านี้จะไม่กระทบกับเงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจ

2. ความมั่นคงของอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ

5 ข้อหลักที่ต้องพิจารณาเมื่อตัดสินใจว่าควรซื้อหรือควรเช่าโรงงาน เช่าโกดังคลังสินค้า

หากท่านอยู่ในอุตสาหกรรมที่มั่นคงและมีความผันผวนเล็กน้อย ท่านอาจคาดการได้ว่าธุรกิจจะเป็นอย่างไรใน 5 ถึง 10 ปี ในกรณีนี้หากท่านมีเงินทุนที่เพียงพอการเป็นเจ้าของคลังสินค้า โกดัง หรือโรงงานของท่านเองนั้นเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า เพราะเนื่องจากเป็นการเพิ่มทรัพย์สินอีกทั้งยังมีโอกาสเพิ่มมูลค่าในกรณีที่ดินและอาคารของท่านเพิ่มราคาสูงขึ้น อย่างไรก็ตามหากมีข้อจำกัดด้านเงินทุน หรือสามารถนำเงินทุนไปใช้ขยายธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนมากกว่าการเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สิน หรือไม่สามารถคาดการปริมาณการใช้พื้นที่โรงงาน โกดัง หรือคลังสินค้าที่แน่นอนได้ การซื้อโรงงาน โกดัง หรือคลังสินค้าอาจทำให้ตกอยู่ในข้อผูกมัดระยะยาวได้ การวางแผนอย่างรอบคอบจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจค่ะ

3. ความต้องการขนาดพื้นที่โรงงาน โกดัง หรือคลังสินค้า

5 ข้อหลักที่ต้องพิจารณาเมื่อตัดสินใจว่าควรซื้อหรือควรเช่าโรงงาน เช่าโกดังคลังสินค้า

หากธุรกิจของท่านสามารถทำการคาดการขนาดพื้นที่โรงงาน โกดัง หรือคลังสินค้าที่ต้องการใช้งานได้อย่างชัดเจนในระยะเวลา 5 ถึง 10 ปี ว่าสามารถยังคงใช้อาคารขนาดเดิมโดยไม่ต้องขยาย ลดขนาดพื้นที่ หรือโยกย้ายสถานที่ การซื้อหรือสร้างโรงงาน โกดัง หรือคลังสินค้าใช้เองยังถือเป็นตัวเลือกที่ดีที่ควรนำมาพิจาณาประกอบกับปัจจัยอื่นๆในการตัดสินใจ แต่ถ้าหากธุรกิจของท่านสามารถทำการคาดการปริมาณพื้นที่ในการใช้งานได้ยาก เช่น ธุรกิจมาการเติบโตอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการในการใช้พื้นที่อาคารเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามไปด้วย หรืออาจต้องโยกย้ายสถานที่ตามลูกค้า ในกรณีเหล่านี้การเช่าโรงงาน เช่าโกดัง หรือเช่นคลังสินค้านั้นเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าด้วยความคล่องตัวกว่าในการโยกย้ายสถานที่และสามารถเพิ่มลดขนาดการเช่าพื้นที่ได้ในทันทีเมื่อครบกำหนดสัญญา

4. การซ่อมบำรุงรักษาโรงงานโกดังคลังสินค้า

5 ข้อหลักที่ต้องพิจารณาเมื่อตัดสินใจว่าควรซื้อหรือควรเช่าโรงงาน เช่าโกดังคลังสินค้า

ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารเป็นค่าใช้จ่ายหลักอย่างหนึ่งของการมีโรงงาน โกดัง หรือคลังสินค้า อีกทั้งค่าใช้จ่ายเรื่องการซ่อมบำรุงรักษายังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ควรนำมาร่วมพิจารณาเมื่อต้องตัดสินใจในการซื้อหรือเช่าโรงงาน โกดัง หรือคลังสินค้า ถ้าหากเป็นการซื้อหรือปลูกสร้างโรงงาน/คลังสินค้าเป็นของตัวเอง ท่านผู้ประกอบการซึ่งเป็นเจ้าของสินทรัพย์ก็ต้องจัดเตรียมเงินส่วนหนึ่งเพื่อไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอาคารภาระในส่วนนี้เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ยิ่งถ้าหากการบำรุงรักษานั้นเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงาน เจ้าของสินทรัพย์ก็ต้องดูแลแบบไม่ให้ขาดตกบกพร่อง

ตรงกันข้ามถ้าหากเป็นการใช้บริการโรงงานให้เช่า โกดังให้เช่า หรือคลังสินค้าให้เช่า บางครั้งเจ้าของสถานที่มีบริการในเรื่องของการซ่อมแซมบำรุงรักษาให้ฟรี ตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา ท่านผู้ประกอบการจึงไม่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ และประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปได้ในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับรายละเอียดในสัญญาเช่าด้วยนะคะ ซึ่งผู้เช่าต้องทำการตกลงกันให้ดีกับเจ้าของสถานที่ เพราะโรงงานให้เช่า โกดังให้เช่า หรือคลังสินค้าให้เช่าบางแห่งก็อาจไม่ได้มีบริการในส่วนนี้ค่ะ ดังนั้นก่อนเซ็นต์สัญญาเช่าควรต่อรองและระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายให้ชัดเจนเพื่อผลประโยชน์ของท่านผู้ประกอบการเองค่ะ

สามารถอ่านข้อควรรู้และคำแนะนำก่อนเซ็นต์สัญญาเช่าโรงงานหรือเช่าโกดังคลังสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ บทความ 8 ข้อควรรู้ก่อนทำสัญญาเช่าโรงงานหรือเช่าโกดังคลังสินค้า คลิ๊ก!

 

5. การออกแบบก่อสร้างโรงงาน โกดัง คลังสินค้า

5 ข้อหลักที่ต้องพิจารณาเมื่อตัดสินใจว่าควรซื้อหรือควรเช่าโรงงาน เช่าโกดังคลังสินค้า

อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องพิจารณา ถ้าหากกำลังอยู่ในช่วงที่ต้องตัดสินใจว่าจะซื้อโรงงาน/ซื้อคลังสินค้า/ซื้อโกดัง หรือใช้บริการโรงงานให้เช่า/คลังสินค้าให้เช่า/โกดังให้เช่าดี ก็คือเรื่องการออกแบบและก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นการซื้อโรงงานเก่ามา Renovate ซื้อโรงงานใหม่หรือเป็นการก่อสร้างขึ้นใหม่ก็ตาม งานก่อสร้างเป็นเรื่องสำคัญมาก หากท่านผู้ประกอบการต้องการจะซื้อโรงงานเก่า ต้องแน่ใจว่างานก่อสร้างอาคารนั้นมีมาตรฐานมากพอ แนะนำว่าควรใช้บริการผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเข้าไปตรวจสอบสภาพอาคารโรงาน โกดัง หรือคลังสินค้านั้นๆ ก่อนตัดสินใจซื้อ ซึ่งตรงนี้ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้ซื้อจะต้องจ่าย และยังมีค่าใช้จ่ายในส่วนของการ Renovate เพิ่มเติมอีกด้วย

หากเป็นกรณีปลูกสร้างโรงงานขึ้นใหม่ เจ้าของโรงงานหรือคลังสินค้าจะต้องเลือกบริษัทก่อสร้างที่มีความเชี่ยวชาญในการก่อสร้างโรงงานและคลังสินค้า มีความน่าเชื่อถือและไม่ทิ้งงาน  เพราะงานออกแบบก่อสร้างเป็นงานที่ต้องใช้เวลาและมีรายละเอียดจำนวนมาก อย่างไรก็ตามข้อดีของการสร้างอาคารเหล่านี้ใช้เองก็คือฟังก์ชั่นการใช้งานที่สามารถออกแบบตามการใช้งานของแต่ละบริษัทได้อย่างตรงความต้องการ 100 % สามารถควบคุมคุณภาพของวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ต่างๆให้เหมาะสมกับการใช้งานของท่านผู้ประกอบการได้

หากเป็นการใช้บริการโรงงานให้เช่า/คลังสินค้าให้เช่า/โกดังให้เช่า ข้อดีอย่างแรกก็คือท่านไม่ต้องยุ่งยากในการออกแบบก่อสร้างเอง ท่านสามารถใช้ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในการสร้างโรงงานให้เช่า คลังสินค้าให้เช่า หรือโกดังให้เช่า ของผู้ให้เช่าในออกแบบก่อสร้างอาคารที่ได้มาตรฐานมีฟังก์ชั่นเหมาะสมกับการใช้งาน อีกทั้งอาคารให้เช่าเหล่านี้ยังพร้อมเข้าใช้งานได้ทันที สิ่งที่ผู้ใช้บริการต้องพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือเลือกสถานที่ให้เช่าที่ได้มาตรฐานและมีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ค่ะ ส่วนข้อเสียการเช่าโรงงาน โกดัง หรือคลังสินค้านั้น จะเป็นเรื่องการที่ท่านผู้ประกอบการแต่ละรายต้องมาต่อเติมบางส่วนให้ตรงกับการใช้งานของท่าน อย่างไรก็ตามในปัจจุบันผู้ให้เช่าหลายรายมีบริการอออกแบบอาคารให้เช่าตามแบบการใช้งานของลูกค้าหรือที่เรียกว่าบริการ Built-to-suit โดยลูกค้าสามารถร่วมสร้างโรงงาน โกดังหรือคลังสินค้าได้ตามแบบที่ต้องการเหมือนสร้างใช้เองเลยค่ะ

ตัวอย่างขั้นตอนการให้บริการโรงงานและคลังสินค้าสั่งสร้างให้เช่าของโปร อินด์ ตามด้านล่างนี้ค่ะ หรือสนใจดูรายละเอียดการสร้างให้เช่าแบบ Built-to-Suit เพิ่มเติมได้ที่: https://bit.ly/2Ntl5C5

โรงงานสั่งสร้างให้เช่า โกดังสั่งสร้างให้เช่า คลังสินค้าสั่งสร้างให้เช่า

 

โดยสรุปการซื้อ สร้าง หรือเช่าโรงงาน เช่าโกดัง หรือเช่าคลังสินค้า นั้นมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป ต้องพิจารณาให้รอบคอบให้เหมาะสมกับแต่ละธุรกิจเนื่องจากเป็นการลงทุนที่มีมูลค่าสูงและเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญมากกับการดำเนินธุรกิจ โดยปัจจัยในการพิจารณาตัดสินใจเช่าหรือซื้อนั้นมีตั้งแต่ เงินทุน ความมั่นคงของอุตสาหกรรมและธุรกิจ การแน่นอนของปริมาณพื้นที่ที่ใช้งาน เป็นต้น อย่างไรก็ตามด้วยสภาพการแข่งขันของโลกธุรกิจในปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันสูง มีความผันผวนและต้องการการปรับตัวกันอย่างรวดเร็ว การเช่าโรงงาน โกดัง หรือคลังสินค้า จึงอาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่าเพราะใช้เงินลงทุนที่น้อยกว่าและยังสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วตามสถานการณ์ของโลกธุรกิจในปัจจุบันค่ะ

สามารถอ่านข้อดีของการเช่าโรงงาน เช่าโกดัง หรือเช่าคลังสินค้า พร้อมทั้งข้อดีและข้อเสียของการซื้อโรงงานหรือโกดังคลังสินค้าเพิ่มเติมได้ที่บทความด้านล่างค่ะ

8 ข้อดีของการเช่าโรงงานหรือเช่าโกดังคลังสินค้า คลิ๊ก!

5 ข้อดีและข้อเสียของซื้อโกดัง ซื้อโรงงาน ซื้อคลังสินค้า คลิ๊ก!

 

หากสนใจโรงงานให้เช่า โกดังให้เช่าและคลังสินค้าให้เช่า คุณภาพสูงฟังก์ชั่นครบครัน ใส่ใจทุกรายละเอียด บริการให้เช่าโดยบริษัทที่น่าเชื่อถือ โลเคชั่นดีเยี่ยม บริการซ่อมแซมด่วนฟรีตลอดสัญญาเช่า พร้อมบริการพิเศษดีๆแบบครบวงจร อีกทั้งตั้งอยู่ในโครงการความปลอดภัยสูง รปภ. ดูแล 24 ชั่วโมง ระบบ CCTV รอบโครงการ ติดต่อเราได้นะคะ  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ค่ะ

 

 

โรงงานให้เช่า

  คลังสินค้าให้เช่า โกดังให้เช่า

 

Sources:

https://www.business.com/articles/how-to-find-warehouse-space/

https://bit.ly/34DYrPq

http://bit.ly/39NhoB1

http://bit.ly/2PzhjHU

Visitors: 259,333