4 ข้อควรรู้เกี่ยวกับคลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse)

4 ข้อควรรู้เกี่ยวกับคลังสินค้าทัณฑ์บน

4 ข้อควรรู้เกี่ยวกับคลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse)

อีกหนึ่งประเภทของคลังสินค้าที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะสำหรับผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศหรือส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ คลังสินค้าที่เกริ่นถึงนี้ก็คือคลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse)นั่นเองค่ะ ซึ่งคลังสินค้าทัณฑ์นั้นให้ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าส่งออกในเรื่องของการพักสินค้าและการละเว้นหรือชะลอการจ่ายภาษีอากร ซึ่งจะสามารถช่วยวยลดต้นทุนและประหยัดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับภาษีให้กับทางประกอบการได้เป็นอย่างมาก โดยในครั้งนี้ทางบทความก็ได้รวบรวมเอารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องราวดังกล่าวมาฝากกันค่ะ กับ 4 ข้อควรรู้เกี่ยวกับคลังสินค้าทัณฑ์บน ตามไปอ่านกันได้เลยค่ะ 

4 ข้อควรรู้เกี่ยวกับคลังสินค้าทัณฑ์บน 

1. คลังสินค้าทัณฑ์บน คืออะไร?

4-ข้อควรรู้เกี่ยวกับคลังสินค้าทัณฑ์บน

คลังสินค้าทัณฑ์บน หรือหลายคนเรียกอีกอย่างว่า โกดังทัณฑ์บน เป็นพื้นที่ที่ใช้ในการเก็บสินค้านำเข้าโดยไม่ต้องชำระภาษีอากรทั้งขาเข้าและขาออก ได้รับอนุญาตตามกฏหมายว่าด้วยศุลกากร พื้นที่นี้จะรองรับการจัดเก็บสินค้านานถึง 2 ปี หรือมากกว่าโดยต้องยื่นคำร้องต่อกรมศุลกกร  โดยจะชำระภาษีอากรก็ต่อเมื่อมีการนำสินค้าออกกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน ซึ่งจะแตกต่างจากโดยปกติ ที่เวลานำเข้าสินค้ามาจากต่างประเทศ จะต้องไปนำสินค้าออกจากโกดังการท่าเรือและจ่ายภาษีอากร ภายในเวลาไม่เกิน 2 เดือน 15 วัน จึงช่วยเพิ่มโอกาสต่างๆ ทางการค้าได้มาก ทำให้โกดังทัณฑ์บน เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ช่วยอำนวยความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายด้านภาษีอากรให้กับทางผู้ประกอบการ

 การดำเนินการจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนหรือโกดังทัณฑ์บนนั้น ต้องได้รับอนุญาตและดำเนินการตามเงื่อนไขของทางกรมศุลกากรค่ะ  โดยในปัจจุบันมีหลายบริษัทที่ให้บริการให้เช่าคลังสินค้าทัณฑ์บนหรือโกดังทัณฑ์บน โดยดำเนินการอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยกรมศุลกากร ผู้ประกอบการสามารถเลือกใช้บริการได้ตามแต่เหมาะสมกับกิจการของท่านค่ะ

2.คลังสินค้าทัณฑ์บน เก็บสินค้าประเภทไหนบ้าง?

4-ข้อควรรู้เกี่ยวกับคลังสินค้าทัณฑ์บน

 ในส่วนของประเภทสินค้าที่สามารถเก็บอยู่ในโกดังทัณฑ์บนได้ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

  1. สินค้าสำเร็จรูปนำเข้า
  2. สินค้ากึ่งสำเร็จรูปนำเข้า
  3. วัตถุดิบนำเข้า

โดยปกติแล้ว สินค้านำเข้าเหล่านี้ จะต้องมีการชำระภาษีอากรตามกฎหมายกำหนด แต่เมื่อถูกเก็บไว้ในคลังสินค้าทัณฑ์บน การชำระภาษีก็จะถูกละเว้นไปก่อนจนกว่าจะมีการนำสินค้าออกจากคลังทัณฑ์บน โดยข้อบังคับดังกล่าวเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องนำเข้าสินค้าค่ะ

3.ประเภทของคลังสินค้าทัณฑ์บน/โกดังทัณฑ์บน

4-ข้อควรรู้เกี่ยวกับคลังสินค้าทัณฑ์บน

โกดังทัณฑ์บน ยังมีการแบ่งประเภทออกเป็น 3 ประเภทด้วยกัน ได้แก่

 1.คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อเก็บของในคลังสินค้าทัณฑ์บน

1) คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป

2) คลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว

3) คลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับอู่ซ่อมหรือสร้างเรือ

4) คลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับเก็บน้ำมัน

2.คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อแสดงและขายของที่เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บน

1) คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร

2)คลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับจัดแสดงหรือนิทรรศการ

3) คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากรบนเที่ยวบิน

3.คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการด้วยวิธีอื่นใดกับของที่เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บน

1) คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า

2) คลังเสบียงทัณฑ์บน

4.ทำไมต้องใช้บริการโกดังหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน

4-ข้อควรรู้เกี่ยวกับคลังสินค้าทัณฑ์บน

เราได้รวบรวมเหตุผลที่ท่านผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกสินค้าควรเลือกใช้บริการโกดังทัณฑ์บนหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน ซึ่งมีประโยชน์หลายด้านด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการช่วยลดต้นทุนสินค้า การประหยัดภาษีอากร การช่วยให้การหมุนเวียนการเงินมีความคล่องตัวมากขึ้น เป็นต้น โดยข้อดีของการใช้บริการโกดังทัณฑ์บนมีดังนี้

1.ละเว้นภาษีอากรขาเข้าและขาออก

โดยปกติแล้วการนำเข้าสินค้าและการส่งออกสินค้า จะต้องทำการชำระภาษีอากรตามกฎหมายกำหนด แต่ถ้าหากใช้บริการคลังสินค้าทัณฑ์บน ภาษีนำเข้าจะถูกละเว้น โดยสินค้าจะสามารถเก็บอยู่ในโกดังได้ 2ปี และยิ่งถ้าหากเป็นการนำเข้าสินค้า เพื่อส่งออกสินค้าไปยังประเทศอื่น แปลว่าผู้ประกอบการจะไม่ต้องนำสินค้าออกมาจากโกดังเพื่อมาไว้ในร้านค้าแต่อย่างใด แต่สามารถพักสินค้าไว้ที่โกดังทัณฑ์บนเพื่อรอการส่งออกได้ ทำให้ไม่ต้องเสียภาษี จึงเป็นเหตุผลที่ว่าคลังสินค้าทัณฑ์บน ช่วยเอื้อประโยชน์ต่อการส่งออก

2.ลดข้อจำกัดในการนำเข้าของลอตใหญ่

การนำเข้าของล็อตใหญ่ จำนวนมากๆ ย่อมถูกกว่าการรับสินค้าทีละน้อยๆ เข้าประเทศ สามารถลดต้นทุนให้ต่ำลงได้มากกว่าการนำเข้าของจำนวนน้อย แต่ปัญหาคือภาษีอากรที่จะต้องจ่ายมากตามไปด้วย สำหรับผู้ประกอบการที่มีเงินหมุนเวียนไม่มากพอ จะได้รับผลกระทบเรื่องนี้โดยตรง เพราะต้องจ่ายภาษีอากรจำนวนมากเพื่อนำของออกจากคลังสินค้าท่าเรือ แต่การนำไปเก็บไว้ที่คลังสินค้าทัณฑ์บน จะช่วยลดภาระตรงนี้ได้ เพราะสามารถนำเข้าสินค้าล็อตใหญ่ๆได้โดยไม่จำเป็นต้องนำสินค้าออกและเสียภาษีอากรในครั้งเดียว โดยให้นำสินค้าไปพักไว้ที่คลังสินค้าทัณฑ์บน จากนั้นเมื่อถึงเวลาจะเอาสินค้าออกจากคลัง ก็เอาออกทีละน้อยๆ ตามที่ขายให้กับลูกค้าได้ เนื่องจากคลังสินค้าสามารถเก็บได้นานถึง 2 ปี โดยในการเอาของออกไปแต่ละครั้ง ก็จ่ายภาษีไปตามจำนวนของที่เอาออก ซึ่งก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายก้อนใหญ่เกินไป ช่วยให้สามารถนำเงินไปหมุนเวียนตรงอื่นที่จำเป็นได้มากกว่าได้

3. ช่วยยืดเวลาในการหาลูกค้า

กรณีที่มีการนำเข้าสินค้าปริมาณเยอะๆ หรือล็อตใหญ่มาก แต่ยังหาลูกค้าได้ไม่เพียงพอ การเก็บสินค้าเอาไว้ในโกดังทัณฑ์บน จะช่วยให้มีเวลาในการหาลูกค้าได้เป็นเวลา 2 ปีเต็ม โดยที่ยังไม่ต้องชำระภาษีอากรก่อน เพราะคลังสินค้ารองรับการเก็บสินค้าเป็นเวลา 2 ปี จากนั้นก็ทำการนำสินค้าออกจากคลังทัณฑ์บนและชำระภาษีอากรไปตามปริมาณที่ลูกค้าของท่านผู้ประกอบการสั่งซื้อ เพื่อขายให้กับลูกค้าทีละล็อต โดยไม่จำเป็นต้องเอาออกครั้งเดียวจบพร้อมกับจ่ายภาษีอากรจำนวนมาก จึงช่วยเพิ่มระยะเวลาในการหาลูกค้าได้เป็นอย่างดีค่ะ

ทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อควรรู้เกี่ยวกับคลังสินค้าทัณฑ์บนหรือโกดังทัณฑ์บน ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการที่ ทำธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกสินค้าโดยเฉพาะ การหันไปใช้บริการคลังทัณฑ์บนนอกจากจะช่วยว่าช่วยภาระต้นทุนสินค้าและทางภาษีอากรได้อย่างมาก ยังสามารถช่วยให้การบริหารการเงินของธุรกิจเป็นไปได้อย่างราบรื่นด้วยค่ะ

 ดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อศึกษาเพิ่มเติมได้ที่:

http://www.customs.go.th/data_files/6e69a3efe9177be59c0a2613c0c08f17.pdf

 

Sources:

http://www.customs.go.th/cont_strc_simple.php?ini_content=tax_incentive_160928_02_160928_01&ini_menu=menu_tax_incentive&xleft_menu=menu_tax_incentive_160928_02&lang=th&left_menu=menu_business_160421_03_160725_02

http://www.customs.go.th/data_files/6e69a3efe9177be59c0a2613c0c08f17.pdf

http://www.customs.go.th/cont_strc_simple.php?ini_content=tax_incentive_160928_02_160928_01&ini_menu=menu_tax_incentive&xleft_menu=menu_tax_incentive_160928_02&lang=th&left_menu=menu_business_160421_03_160725_02

http://www.jarataccountingandlaw.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=504401&Ntype=2

http://www.apsconsult.com/index.php/en/features-2/custom/2014-06-16-14-15-44

Visitors: 259,335