5 ข้อควรรู้เกี่ยวกับโกดังคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ (Cold Warehouse)

5 ข้อควรรู้เกี่ยวกับโกดังคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ

5 ข้อควรรู้เกี่ยวกับโกดังคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ (Cold Warehouse)

คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิหรือคลังเย็น (Cold StorageWarehouse) คือคลังเก็บสินค้าที่มีการควบคุมอุณหภูมิภายในให้มีความเย็นหมาะที่จะเก็บสินค้าบางประเภทที่ต้องเก็บในอุณภูมิต่ำเพื่อรักษาคุณภาพสินค้า ในปัจจุบันคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ จากความต้องการในการใช้งานของผู้ผลิตอาหาร เครื่องสำอาง และอาหารเสริม การเลือกคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมกับแต่ละธุรกิจก็มีความสำคัญมาก วันนี้แอดมินได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิมาฝากกันค่ะกับ5 ข้อควรรู้เกี่ยวกับโกดังคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิตามไปอ่านกันได้เลยค่ะ

ข้อควรรู้เกี่ยวกับโกดังคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ

1. คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ คืออะไร?

5 ข้อควรรู้เกี่ยวกับโกดังคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ 

คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิหรือคลังเย็น คือพื้นที่จัดเก็บสินค้าที่มีการควบคุมอุณหภูมิภายในพื้นที่นั้น ให้เป็นไปตามที่กำหนดเอาไว้ ไม่ปล่อยให้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงตามสภาพภายนอก เป็นประเภทโกดังคลังเก็บสินค้าที่มีการควบคุมอุณหภูมิให้มีความเย็นให้เหมาะสมกับการจัดเก็บสินค้าบางประเภทซึ่งต้องเก็บในอุณภูมิต่ำเพื่อรักษาคุณภาพของสินค้านั้น ๆค่ะ ทั้งนี้คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ จะมีระดับความเย็นตั้งแต่อุณหภูมิต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส ไปจนถึงอุณหภูมิติดลบ ความสูงต่ำของอุณหภูมิในคลังเย็นนั้นขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าที่จัดเก็บ เช่น อาหาร เนื้อสัตว์ อาหารทะเล น้ำนมดิบ ผักผลไม้ เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง ยา อาหารเสริม เป็นต้น

2. วัตถุประสงค์ของคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ

5 ข้อควรรู้เกี่ยวกับโกดังคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ

การควบคุมอุณหภูมิ มีผลต่อการชะลอการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในอาหาร ช่วยลดอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีในอาหาร และช่วยลดอัตราการหายใจของผักและผลไม้ ทำให้อาหารต่าง ๆ เกิดการเน่าเสียช้าลง สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานมากยิ่งขึ้น การเก็บรักษาอาหารได้นาน ช่วยในเรื่องของการ Stock สินค้า ไม่ต้องนำเข้าอาหารในปริมาณน้อยเกินไป เพราะกังวลเรื่องการเน่าเสีย แต่สามารถนำเข้าสินค้าในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อความคุ้มทุน ทำให้คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิมีความสำคัญกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอาหารโดยเฉพาะค่ะ

3. สินค้าอะไรบ้างที่ควรจัดเก็บในคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ

จากที่ได้กล่าวไปในข้างต้น จะพบว่าสินค้าที่ต้องจัดเก็บในคลังควบคุมอุณหภูมิส่วนมากคือ อาหารเนื่องจากสามารถเน่าเสียได้ จึงต้องเก็บไว้ในความเย็น แต่นอกจากนี้ก็ยังมีสินค้าอื่นๆ ที่ควรเก็บในคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิเช่นกัน เพื่อรักษาคุณภาพของสินค้า ดังต่อไปนี้ค่ะ

  1. อาหารและเครื่องดื่ม

อาหารเป็นสินค้าอันดับต้น ๆ ที่มีความจำเป็นต้องใช้บริการคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ เพราะอาหารสามารถเน่าเสียได้ ลองคิดง่าย ๆ เวลาเราเก็บรักษาอาหารภายในบ้านของเรา ก็ต้องเอาเข้าตู้เย็น เพื่อให้อยู่ในอุณหภูมิต่ำ ซึ่งช่วยเก็บรักษาอาหารได้ยาวนาน คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิก็เช่นกัน ที่ช่วยในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี มีการควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมกับอาหารนั้น ๆ เอาไว้อย่างเที่ยงตรง ป้องกันการเน่าเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากอาหารแล้วยังมีเครื่องดื่มต่าง ๆที่ต้องอาศัยการจัดเก็บโดยการควบคุมอุณหภูมิเพื่อรักษาคุณภาพของสินค้าไว้ เช่น ไวน์ น้ำผลไม้ นม เป็นต้น

  1. เครื่องสำอาง

นอกจากการเก็บสินค้าในอุณหภูมิต่ำ ก็ยังมีสินค้าบางประเภทที่ควรอยู่ในคลังควบคุมอุณหภูมิปกติหรืออุณหภูมิห้อง เพราะถ้าหากอยู่นอกพื้นที่ควบคุม หากพื้นที่นั้นมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นเกินกว่าอุณหภูมิห้อง ก็อาจทำให้สินค้าได้เสื่อมคุณภาพได้ อย่างสินค้าเครื่องสำอางทั้งกลุ่ม Make up และกลุ่ม Skin care ที่ควรได้รับการจัดเก็บในคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ ช่วยลดอัตราความเสื่อมของสินค้าได้ค่ะ

  1. ยา วิตามิน

อีกหนึ่งกลุ่มสินค้าก็คือยาและวิตามิน หรือพวกอาหารเสริมทั้งหลาย ที่บางครั้งก็ต้องอาศัยคลังควบคุมอุณหภูมิเช่นกัน ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการเสื่อมคุณภาพภายในโครงสร้างระดับโมเลกุลของสินค้า หากไม่ได้รับการควบคุมแล้วบังเอิญว่าพื้นที่ที่เก็บสินค้ามีอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น อาจทำให้เกิดการเสื่อม ทั้งยังอาจเกิดปัญหาปนเปื้อนสิ่งแปลกปลอมได้อีกด้วยค่ะ

  1. สินค้าที่มีลักษณะแบบขี้ผึ้ง

สินค้าที่มีลักษณะแบบขี้ผึ้ง เช่น เทียนไข ยาหม่อง และอื่นๆ ก็มีความจำเป็นมากที่ต้องได้รับการจัดเก็บแบบควบคุมอุณหภูมิ บางครั้งผู้ประกอบการจึงหันไปใช้บริการคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ เพื่อรักษาสภาพให้คงรูปอยู่ในสภาพเดิม ผลกระทบหากสินค้ากลุ่มนี้ไม่ได้รับการควบคุมอุณหภูมิ อาจละลายและเสียรูปไปจนถึงขั้นไม่สามารถใช้การได้ค่ะ

4. ควรเช่าหรือสร้างคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิใช้เอง

5 ข้อควรรู้เกี่ยวกับโกดังคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ

การตัดสินใจในเรื่องการเช่าหรือสร้างคลังควบคุมอุณหภูมิของท่านผู้ประกอบการนั้น ขึ้นอยู่กับปริมาณความแน่นอนของสินค้าที่ต้องการจัดเก็บในคลังควบคุมอุณหภูมิค่ะ ถ้าหากท่านจำหน่ายสินค้าที่ต้องควบคุมอุณหภูมิในปริมาณไม่แน่นอนในแต่ละเดือน ความต้องการในการใช้พื้นที่คลังเย็นน้อย การสร้างคลังเย็นใช้เองอาจเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่า หรือถ้าหากในกรณีที่ปริมาณสินค้ามีจำนวนมากในบางช่วงเวลา การที่ท่านผู้ประกอบต้องการขยายพื้นที่จัดเก็บสินค้าที่มีอยู่เดิมเพื่อรองรับปริมาณสินค้าที่ไม่แน่นอนนี้ อีกทั้งจำนวนพนักงานอาจไม่เพียงพอที่จะดูแลงานที่ปริมาณมากขึ้นอีกด้วย ซึ่งส่งผลให้ท่านต้องเพิ่มต้นทุนในการสร้างและจัดการคลังสินค้ายิ่งขึ้นไปอีกพร้อมกับต้องเสี่ยงกับความไม่แน่นอนของปริมาณสินค้าในอนาคตค่ะ ดังนั้นในกรณีที่ปริมาณการจัดเก็บไม่แน่นอนแบบนี้การเช่าคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิจึงเป็นตัวเลือกที่ดูเหมาะสมกว่าค่ะ

5. ใช้บริการคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ ต้องพิจารณาอะไรบ้าง?

5 ข้อควรรู้เกี่ยวกับโกดังคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ

1. ขนาด

พิจารณาขนาดของคลังสินค้าว่าเพียงพอต่อการจัดเก็บสินค้าของเราหรือไม่อย่างไร หรือขนาดห้องในคลังสอดคล้องกับปริมาณสินค้าหรือไม่ หากเล็กเกินไปจะทำให้ไม่เพียงพอต่อการจัดเก็บ แต่ถ้าหากใหญ่เกินไป อาจทำให้ค่าใช้จ่ายมากเกินความจำเป็น หรือพิจารณาว่าสามารถแชร์คลังเย็นกับผู้ประกอบการรายอื่นได้หรือไม่ เพื่อลดค่าใช้จ่ายกรณีที่ห้องใหญ่เกินไป หรือควรหาคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิที่คิดราคาตามปริมาณสินค้าเป็นตามพื้นที่ที่ใช้จริง เช่น ต่อตารางเมตร ต่อลูกบาตรเมตร หรือต่อพาเลท เป็นต้น

2. ราคา

ราคาเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาเป็นลำดับต้น ๆ ลองเปรียบเทียบดูว่าผู้ให้บริการรายไหนกำหนดอัตราราคาเอาไว้คุ้มค่ามากที่สุด ตั้งแต่ราคาการจัดเก็บไปจนถึงอัตราค่าไฟ ทั้งนี้ต้องพิจารณาด้วยว่าฟังก์ชั่นของคลังสินค้าควบคุมอุณภูมิเหมาะสมกับการจัดเก็บสินค้าของเราหรือไม่ หากมีราคาถูกแต่ไม่เหมาะสมด้วยองค์ประกอบต่างๆ อาทิสถานที่ตั้ง ระยะทางที่ไกลเกินไป อุณหภูมิไม่เหมาะกับสินค้า เป็นต้น

3. การขนส่ง

นอกจากเรื่องการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิแล้ว การขนส่งสินค้าก็มีความสำคัญมากไม่แพ้กัน ดังนั้นคลังสินค้าควบคุมอุณภูมิควรมีที่ตั้งที่เหมาะสมและเอื้ออำนวยต่อการขนส่งสินค้า หรือถ้าหากทางคลังมีบริการขนส่งสินค้าหรือบริการอื่นๆ เช่น fulfillment packing ให้บริการด้วยก็เป็นเรื่องที่ดีเนื่องจากสามารถใช้บริการได้อย่างครบวงจร แต่ก็ควรพิจารณาเรื่องค่าบริการในการขนส่งและบริการอื่นๆให้เหมาะสมด้วยนะคะ

4. ระยะเวลาในการรับจัดเก็บสินค้า

ท่านผู้ประกอบการควรพิจารณาดูว่าคลังสินค้านั้นรับจัดเก็บนานเท่าไร หรือคิดราคาอย่างไรในการรับจัดเก็บสำหรับระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น คำนึงถึงระยะเวลาที่คลังสินค้าสามารถรับฝากได้ว่าสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจหรือไม่อย่างไร เพราะถ้าหากบางคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิมีกำหนดระยะเวลาการรับฝาก หากท่านผู้ประกอบการไม่สารถระบายสินค้าออกขายได้ทัน อาจทำให้เกิดความเสียหายกับตัวสินค้าหรือธุรกิจได้ค่ะ

พาชมตัวอย่างคลังสินค้าควบคุมอุหภูมิขนาดใหญ่ของบริษัท Whole Foods Market บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านอาหารในเครือ Amazon ของอเมริกา ตามไปชมกันได้เลยค่ะ 

 

ทั้งหมดนี้เป็นข้อควรรู้เกี่ยวกับของการใช้บริการคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิซึ่งมีความสำคัญมากกับธุรกิจที่สินค้าต้องจัดเก็บไว้ในอุณหภูมิที่เหมาะสมเท่านั้น ในปัจจุบันคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ จากความต้องการในการใช้งานของผู้ผลิตอาหาร เครื่องสำอาง และอาหารเสริม การเลือกคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมกับแต่ละธุรกิจก็มีความสำคัญมากไม่แพ้กัน แอดมินหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้สนใจในคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิไม่มากก็น้อยนะคะ

 

หากสนใจโรงงานให้เช่า โกดังให้เช่าและคลังสินค้าให้เช่า คุณภาพสูงฟังก์ชั่นครบครัน ใส่ใจทุกรายละเอียด โลเคชั่นดีเยี่ยม บริการซ่อมแซมด่วนฟรีตลอดสัญญาเช่า พร้อมบริการพิเศษดีๆแบบครบวงจร อีกทั้งตั้งอยู่ในโครงการความปลอดภัยสูง รปภ. ดูแล 24 ชั่วโมง ระบบ CCTV รอบโครงการ ติดต่อเราได้นะคะ  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ค่ะ

 

โรงงานให้เช่า

 

  คลังสินค้าให้เช่า โกดังให้เช่า

 

 

พาชมตัวอย่างโครงการโรงงานให้เช่าของเราค่ะ วีดีโอโครงการ PRO IND Factory Park 2 โครงการให้เช่าโรงงานและให้เช่าโกดังคลังสินค้า พร้อมออฟฟิศ คุณภาพสูง เชิญชมได้เลยค่ะ 

 

 

 

 

Sources:

http://bspirit.co.th/%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%99-type/

 http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0725/cold-storage-%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%99

 http://bspirit.co.th/9-%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b9%87%e0%b8%99/

 https://www.akitahub.com/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B9

 https://www.slideshare.net/cannon12453/ss-80106486

Visitors: 259,334