5 เคล็ดลับปรับฮวงจุ้ยโรงงาน โกดังและคลังสินค้า

ฮวงจุ้ยโรงงาน โกดัง คลังสินค้า

5 เคล็ดลับปรับฮวงจุ้ยโรงงานโกดังคลังสินค้าให้ดี ตัวช่วยพาธุรกิจเจริญรุ่งเรือง

โรงงาน โกดัง และคลังสินค้า ถือว่าเป็นสถานที่สำคัญที่อาจารย์ฮวงจุ้ยให้ความสำคัญเป็นอย่างมากหากต้องการให้ธุรกิจของเรามีความราบรื่นและเจริญรุ่งเรือง เพราะสถานที่เหล่านี้ถือว่าเป็นกลไกสำคัญของการผลิตสินค้าและบริการที่ดีออกสู่ตลาด โดยเฉพาะในบางโรงงานหรือโกดังคลังสินค้าที่มีส่วนของสำนักงานเข้ามารวมอยู่ด้วย เช่น ออฟฟิศเจ้าของธุรกิจ ห้องทำงานผู้บริหารระดับสูง ออฟฟิศที่ทำงานของฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด หรือฝ่ายการเงิน มานั่งรวมอยู่ในโรงงานหรือคลังสินค้าด้วยนั้น ก็ยิ่งต้องให้ความสำคัญกับการปรับฮวงจุ้ยเป็นอย่างมาก

วันนี้เราจึงขอมาแนะนำหลักฮวงจุ้ยโรงงาน โกดัง และฮวงจุ้ยคลังสินค้าที่ดี รวมถึงการปรับฮวงจุ้ยให้เหมาะสมเพื่อเปิดรับพลังงานดี ๆ เข้าสู่โรงงาน โกดังและคลังสินค้าของเราค่ะ

 

ความหมายและความสำคัญของฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ย เป็นศาสตร์โบราณที่สามารถดึงเอาพลังของธรรมชาติที่ดีเพื่อช่วยส่งเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับผู้อยู่อาศัยในสถานที่หรือที่ดินนั้นๆ รวมถึงช่วยทอนพลังธรรมชาติที่ไม่ดีหรือพลังงานที่ติดลบออกไป

ศาสตร์การปรับฮวงจุ้ยเชื่อว่าพลังธรรมชาติที่ดีไหลเวียนอยู่รอบตัวเรา เช่นเดียวกับพลังงานที่ไม่ดี ดังนั้น การปรับเปลี่ยน วางโครงสร้างอาคารสถานที่ หรือการจัดระเบียบสถานที่ตามหลักฮวงจุ้ยหรือหลักธรรมชาติจึงมีส่วนช่วยเปิดรับพลังงานดี ๆ เข้ามา และลดทอนพลังงานลบออกไปได้ค่ะ

5 เคล็ดลับ ปรับฮวงจุ้ยโรงงาน โกดังและคลังสินค้า รับพลังบวก เสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ

1. อาคารโรงงาน โกดัง หรือคลังสินค้า ต้องมีขนาดเหมาะสมกับที่ดิน ไม่แออัดจนเกินไป

หลักของฮวงจุ้ยโรงงาน โกดังและคลังสินค้าข้อแรกเลยก็คือการกำหนดขนาดของตัวอาคารให้เหมาะสมกับขนาดที่ดิน โดยการวางอาคารโรงงานโกดังหรือคลังสินค้าให้มีขนาดพอเหมาะเมื่อเทียบกับตัวที่ดินและต้องไม่ดูอึดอัดจนเกินไป เพื่อให้กระแสพลังนั้นไหลเวียนเข้าไปหล่อเลี้ยงอาคารโรงงาน โกดังและคลังสินค้าได้ดี

ส่วนการมีถนนทางรถวิ่งหรือทางเดินในพื้นที่โรงงานโรงงาน โกดังหรือคลังสินค้าที่เพียงพอและทำให้การเคลื่อนที่หรือเคลื่อนย้ายภายในโรงงานมีความสะดวก ก็ถือว่ามีฮวงจุ้ยที่ดีมากพอสมควร เพราะหากมองตามหลักความเป็นจริงประกอบเข้าไปด้วย ก็จะพบว่าหากการขนส่งคมนาคมภายในที่ดินโรงงานของเราสะดวก จะทำให้ประสิทธิภาพในเรื่องของการผลิต การเก็บสต๊อค หรือการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบได้เป็นอย่างดีและง่ายต่อการทำงานนั่นเองค่ะ

 

5 เคล็ดลับ ปรับฮวงจุ้ยโรงงาน โกดังและคลังสินค้า

 

2. ปรับฮวงจุ้ยเปิดรับพลังบวก ด้วยการจัดวางสำนักงานให้ใกล้กับทางเข้าของที่ดินมากที่สุด

หากโรงงานของเรามีส่วนของสำนักงานอยู่ด้วย โดยเฉพาะเป็นสำนักงานที่เจ้าของ ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายการเงิน ทำงานอยู่ในส่วนสำนักงานนั้นด้วย ต้องจัดวางส่วนสำนักงานให้ใกล้กับทางเข้าของที่ดินให้มากที่สุด เพราะปากทางเข้าของที่ดินนั้นถือว่าเป็นส่วน “หัวมังกร” ที่กระแสพลังทั้งหมดต้องไหลผ่านเข้ามาสะสม ดังนั้นสำนักงานที่ดีก็ต้องอยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นทางเข้าที่ดินชัดเจนจึงจะถือว่าสามารถดึงเอากระแสพลังนี้เข้าไปหล่อเลี้ยงสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับเจ้าของหรือธุรกิจได้

5 เคล็ดลับ ปรับฮวงจุ้ยโรงงาน โกดังและคลังสินค้า 

3. สำนักงานขายและฝ่ายการตลาดต้องจัดไว้ใกล้กับประตู

ส่วนพนักงานขายหรือการตลาดนั้นถือว่าเป็นหน่วยงานที่นำเอาโชคลาภเงินทองเข้ามาในบริษัทหรือโรงงานคลังสินค้าของเรา ควรจัดวางให้นั่งใกล้ ๆ กับประตูทางเข้าของส่วนสำนักงาน เพราะถือว่าเป็นจุดที่มีกระแสพลังไหลเวียนมากที่สุด ดังนั้นหากสามารถจัดเอาฝ่ายขายหรือการตลาดนั่งอยู่บริเวณชั้นหนึ่งใกล้ทางเข้าได้ถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่ง ถูกต้องตามศาสตร์ฮวงจุ้ยโรงงานที่เหมาะสม

 ฮวงจุ้ยโรงงาน โกดัง คลังสินค้า

4. ภายในอาคารโรงงาน โกดัง และคลังสินค้าต้องโล่ง โปร่งสบาย และอากาศไหลเวียนดี

ในส่วนของตัวอาคารโรงงาน โกดังและคลังสินค้า ควรออกแบบให้โปร่ง โล่ง สบาย มีแสง ลมและอากาศไหลเวียนถ่ายเทดี โดยเฉพาะในส่วนผลิตที่ต้องใช้แรงงานของพนักงาน เพราะแสงและลมถือเป็นกระแสพลังดีในทางฮวงจุ้ยชนิดหนึ่ง นอกจากนี้ไลน์ผลิตหรือในอาคารโรงงานที่ผลิตสินค้าหรือเป็นขั้นตอนที่สำคัญก็ควรจะอยู่ใกล้กับทางเข้าหลักภายในที่ดิน ยิ่งหากอยู่ค่อนไปทางด้านหน้าของโรงงานได้ยิ่งดี เพราะด้านหน้าของที่ดินจะถือว่าได้รับกระแสพลังมากกว่าส่วนหลังของที่ดิน ส่วนของไลน์การผลิตต้องวางให้เรียบง่ายต่อเนื่อง ทิศทางการวางการหันของเครื่องจักรหรือพนักงานต้องดูแล้วมีจุดร่วม ไม่แตกแยกกันมากและเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นหลักฮวงจุ้ยโรงงานที่ช่วยทำให้การทำงานราบรื่น เสริมสร้างความสามัคคีภายในโรงงาน

5 เคล็ดลับ ปรับฮวงจุ้ยโรงงาน โกดังและคลังสินค้า

 

5. ภายในอาคารโรงงาน โกดัง และคลังสินค้าต้องแสงสว่างส่องทั่วถึง

ในส่วนของแสงสว่างภายในโรงงานก็ถือเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะในศาสตร์ฮวงจุ้ยโรงงานตามระบบวิชาการนั้น “แสง” ถือว่าเป็นพลังงานที่ช่วยกระตุ้นพลังของชีวิตให้กระฉับกระเฉงและมีความกระตือรือร้นได้มากที่สุด ดังนั้นหากต้องการเสริมประสิทธิภาพให้กับส่วนผลิต การมีแสงสว่างที่เพียงพอก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ละเลยไม่ได้โดยเด็ดขาด โรงงานที่มีแสงสว่างเพียงพอจะส่งผลให้ผลผลิตดีกว่าโรงงานที่ดูมืดทึบและเงียบเหงาได้อย่างมาก โดยแสงสว่างนั้นสามารถใช้ได้ทั้งแสงสว่างจากธรรมชาติจากการออกแบบที่ปล่อยให้แสงธรรมชาติเข้ามาผ่านหลังคาโรงงาน หรือจะเป็นการใช้แสงของดวงไฟต่าง ๆ ก็ได้

 ฮวงจุ้ยโรงงาน โกดัง คลังสินค้า

 

พาชมคลิปตัวอย่างดีๆ สำหรับการปรับฮวงจุ้ยโรงงานให้เหมาะกับการรับพลังบวก สามารถนำไปทำตามได้ง่ายๆที่โรงงาน โกดัง หรือคลังสินค้าของทุกๆท่านค่ะ

 

หลักการปรับฮวงจุ้ยให้โรงงาน โกดังหรือคลังสินค้านั้นไม่ยาก ขอแค่เรามีความรู้ ความเข้าใจ หรือปรึกษาผู้ที่มีความรู้จริงในเรื่องศาสตร์ฮวงจุ้ยและฮวงจุ้ยที่ดินโรงงานหรือคลังสินค้า จากนั้นจึงนำแนวทาง ข้อปฏิบัติ รวมถึงคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้รับไปปรับฮวงจุ้ยให้เหมาะสมกับโรงงาน โกดัง หรือคลังสินค้าของเรามากที่สุดเพียงเท่านี้ก็เป็นการเสริมพลังงานดี ๆ จากธรรมชาติตามหลักฮวงจุ้ยให้กับโรงงาน โกดังและคลังสินค้าของเราได้แล้วค่ะ

 

หากสนใจโรงงานให้เช่า โกดังให้เช่าหรือคลังสินค้าให้เช่า ถูกหลักฮวงจุ้ย อยู่แล้วธุรกิจเจริญรุ่งเรือง อาคารโรงงานและคลังสินค้าคุณภาพสูงฟังก์ชั่นครบครัน ใส่ใจทุกรายละเอียด โลเคชั่นดีเยี่ยม บริการซ่อมแซมด่วนฟรีตลอดสัญญาเช่า พร้อมบริการพิเศษดีๆแบบครบวงจร อีกทั้งตั้งอยู่ในโครงการความปลอดภัยสูง รปภ. ดูแล 24 ชั่วโมง ระบบ CCTV รอบโครงการ ติดต่อเราได้นะคะ  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ค่ะ

 

โรงงานให้เช่า

  คลังสินค้าให้เช่า โกดังให้เช่า

 

 

 

Source: http://www.modernfs.com/Factory.html

Images from:

https://pixabay.com/

https://www.freepik.com/

 

 

Visitors: 270,726