10 วิธีป้องกันไฟไหม้โรงงานและโกดังคลังสินค้า

10 วิธีป้องกันไฟไหม้โรงงานและโกดังคลังสินค้า

10 วิธีป้องกันไฟไหม้โรงงานและโกดังคลังสินค้า

เนื่องจากอาคารโกดังคลังสินค้าและโรงงานมีความสำคัญต่อธุรกิจเกือบทุกประเภท เพราะฉะนั้นการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะการป้องไฟไหม้โรงงาน โกดัง คลังสินค้า ซึ่งเป็นแหล่งรายได้ที่ใหญ่ที่สุดของธุรกิจ จึงเปรียบเหมือนเกราะป้องกันที่สามารถชี้เป็นชี้ตายธุรกิจได้  หากคลังสินค้าเกิดภัยพิบัติร้ายแรงอย่างเช่น ไฟไหม้โกดังหรือคลังสินค้า หายนะอาจเกิดขึ้นกับธุรกิจของเราซึ่งอาจรรุนแรงถึงขึ้นทำให้ธุรกิจทั้งหมดต้องหยุดชะงัก ดังนั้น

 

ศึกษาพรบ.ป้องกันอัคคีภัยกันก่อน

ก่อนที่เราจะไปดูวิธีป้องกันไฟไหม้คลังสินค้าหรือโรงงาน ลองมาศึกษาจุดเริ่มต้นของแผนการป้องกันอัคคีไฟในสถานปฏิบัติงานที่ประสบความสำเร็จจากพรบ.ป้องกันอัคคีภัยกันก่อน เพราะการทำการประเมินความเสี่ยงตามพรบ.ป้องกันอัคคีภัยที่ใช้ในประเทศเป็นก้าวแรกในการวางแผนรับมือกับปัญหาไฟไหม้ในสถานปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงทุกประเภท โดยการประเมินความเสี่ยงส่วนใหญ่จะประกอบด้วยขั้นตอน 5 ขั้นตอนต่อไปนี้ :

  1. ระบุอันตรายจากเพลิงไหม้
  2. ประเมินผู้ที่มีความเสี่ยง
  3. ประเมิน กำจัดหรือลดความเสี่ยง
  4. บันทึกสิ่งที่ค้นพบ จัดทำแผนรับมือเหตุฉุกเฉิน และทำการอบรม
  5. ทบทวนและปรับปรุงการประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

ดูแลคลังสินค้าให้ปลอดภัยด้วยเคล็ดลับป้องกันไฟไหม้ต่อไปนี้

 

ไม่ว่าจะเป็นโรงงาน โกดังหรือคลังสินค้า ก็สามารถป้องกันไฟไหม้ได้ด้วย 10 วิธี ที่เรานำมาเสนอในวันนี้ค่ะ

1. เริ่มวางแผนขั้นตอนการป้องกันอัคคีภัย

ใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแผนประเมินความเสี่ยง นำมากำหนดขั้นตอนการป้องกันอัคคีภัยที่เหมาะกับความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ จากนั้นอบรมขั้นตอนดังกล่าวให้แก่พนักงานทุกคนเพื่อให้การรับมือกับเหตุเพลิงไหม้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  สร้างแผนการตรวจสอบตนเองให้แก่พนักงานเพื่อรักษามาตรฐานการดูแลสถานที่และการป้องกันอัคคีภัย

 

2. จัดเตรียมเครื่องมือในการป้องกันอัคคีภัย

จัดซื้อจัดหาเครื่องมือที่ช่วยป้องกันไฟไหม้คลังสินค้าทั้ง ไม่ว่าจะเป็น เครื่องดับเพลิง หัวกระจายน้ำ และระบบตรวจจับอัคคีภัยอัตโนมัติ โดยจำนวนและประเภทของเครื่องดับเพลิงที่ต้องการขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจ

 

เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับคลังสินค้าโกดังและโรงงาน ของคุณขึ้นอยู่กับความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยสำหรับธุรกิจโดยเฉพาะ การใช้แผนป้องกันอัคคีภัยแบบเหมารวมนั้นไม่เพียงพอและเป็นอันตราย เพราะฉะนั้นการเลือกใช้งานเครื่องมือแต่ละประเภทควรพิจารณาจากความเหมาะสมเป็นหลัก เพื่อให้แผนป้องกันไฟไหม้โรงงาน โกดังและคลังสินค้าของเรามีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะ

10 วิธีป้องกันไฟไหม้โรงงานและโกดังคลังสินค้า

 

3. การจัดระเบียบสถานที่

การไม่จัดระเบียบพื้นที่หรือไม่จัดเก็บสิ่งของต่าง ๆ ให้เป็นสัดส่วนและเหมาะสมนั้นเป็นปัจจัยก่อให้ความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม้ในหลายด้าน ทางเดินที่แน่นขนัดอาจปิดกั้นทางออก ทำให้คนหนีออกไปได้ยากขึ้น  คลังสินค้าที่แออัดทำให้เพลิงขยายวงกว้างได้ง่าย หรือการเก็บวัตถุอันตราย เช่น ของเหลวไวไฟเอาไว้กับสินค้าอื่น ๆ ก็เป็นตัวเร่งให้เกิดเพลิงลุกไหม้เร็วขึ้น ฯลฯ

ดังนั้นการจัดพื้นที่ให้เป็นสัดส่วนและเหมาะสม จึงเป็นสามัญสำนึกพื้นฐานของการป้องกันไฟไหม้คลังสินค้า โกดัง หรือโรงงาน โดยเราต้องจัดการไม่ให้มีสิ่งกีดขวางอุปกรณ์ตัดต่อไฟฟ้าและอุปกรณ์ทำความร้อน ห้ามเก็บสินค้าภาย เว้นระยะห่างมากพอระหว่างหัวกระจายน้ำดับเพลิงและสินค้าที่จัดเก็บเพื่อให้ระบบกระจายน้ำดับเพลิงพ่นน้ำลงในบริเวณดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแยกวัตถุอันตรายออกจากวัตถุไม่อันตราย

การจัดเก็บสิ่งของอย่างมีระบบจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม้ลงได้ค่ะ

 

4. หมั่นตรวจสอบระบบไฟฟ้า

ระบบไฟฟ้าที่บกพร่องคือภัยเงียบอย่างที่คุณก็อาจคาดไม่ถึง ดังนั้นอย่าลืมตรวจสอบว่าระบบไฟฟ้าของคลังสินค้าโกดังและโรงงานของคุณติดตั้งและได้รับการบำรุงรักษาตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ รวมถึงทำสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมาติดตั้งบำรุงระบบไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติถูกต้องให้มาตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้าของคุณเป็นประจำ หากตรวจพบข้อบกพร่องใด ๆ จะได้ทำการแก้ไขทันที เพราะไม่อย่างนั้นระบบไฟฟ้าที่เราปล่อยให้เสียหายอาจเป็นตัวการก่อไฟไหม้ขึ้นมาก็ได้ค่ะ

 

5. การรักษาความปลอดภัยทั้งในและนอกสถานที่

การลอบวางเพลิงเป็นอีกหนึ่งสาเหตุหลักของเพลิงไหม้คลังสินค้า ดังนั้นอย่าลืมปกป้องธุรกิจของคุณจากความเสี่ยงข้อนี้โดยการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยทั้งภายนอกและภายในสถานที่ เช่น พนักงานรักษาความปลอดภัย กล้องรักษาความปลอดภัย และสัญญาณเตือนภัย  เพื่อขัดขวางผู้บุกรุกและพิทักษ์คลังสินค้าของคุณ

10 วิธีป้องกันไฟไหม้โรงงานและโกดังคลังสินค้า

 

6. มาตรการเรื่องการสูบบุหรี่

ทุกโรงงานโกดังและคลังสินค้าควรตั้งกฎห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่ทำงาน แต่อาจจัดมุมสำหรับสูบบุหรี่โดยเฉพาะเอาไว้นอกอาคารโดยมีโครงสร้างปิดล้อมอย่างเป็นสัดส่วน อย่าลืมสร้างเพิงสำหรับสูบบุหรี่โดยใช้วัสดุที่ไม่ติดไฟ และห้ามวางวัตถุไวไฟภายในระยะ 10 เมตร ของเพิงสำหรับสูบบุหรี่ด้วยนะคะ

 

7. หมั่นตรวจสอบเครื่องจักรและระบบทำความร้อน

เครื่องจักรและระบบทำความร้อนของโรงงานขัดข้องเป็นอีกหนึ่งสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดไฟฟ้าโรงงาน เป็นภัยเงียบอย่างที่คุณก็อาจคาดไม่ถึง ดังนั้นอย่าลืมตรวจสอบว่าระบบเครื่องจักรและระบบทำความร้อนของคลังสินค้าโกดังและโรงงานของคุณติดตั้งและได้รับการบำรุงรักษาตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ รวมถึงทำสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมาติดตั้งบำรุงเครื่องจักรและระบบทำความร้อนที่มีคุณสมบัติถูกต้องให้มาตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องจักรและระบบทำความร้อนของคุณเป็นประจำ หากตรวจพบข้อบกพร่องใด ๆ จะได้ทำการแก้ไขทันที เพราะไม่อย่างนั้นเครื่องจักรและระบบทำความร้อนที่เราปล่อยให้เสียหายอาจเป็นตัวการก่อไฟไหม้ขึ้นมาก็ได้ค่ะ

 

8. หมั่นกำจัดขยะ

การสะสมขยะในโรงงานโกดังคลังสินค้ามีความเสี่ยงอย่างยิ่งต่อการเกิดอัคคีภัย ดังนั้นพนักงานจะต้องกำจัดขยะทั้งหมดเมื่อสิ้นสุดการทำงานในแต่ละวันและนำไปทิ้งที่ถังรับภายนอกซึ่งจะต้องตั้งอยู่ห่างจากอาคารไม่น้อยกว่า 10 เมตร และห่างจากเขตรั้วของสถานที่ประกอบการของคุณอย่างน้อย 2 เมตร

หากสถานประกอบการของคุณไม่อนุญาตให้ทำการจัดเก็บขยะประเภทนี้ เก็บขยะไว้ในตู้โลหะที่สามารถล็อคได้ ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากอาคารในระยะที่เหมาะสม

 

9. การตรวจสอบเมื่อสิ้นวัน

เมื่อสิ้นสุดการทำงานในแต่ละวัน พนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบและผ่านการอบรมจะต้องตรวจสอบทุกพื้นที่ของอาคารโรงงานและคลังสินค้า และบันทึกผลการตรวจสอบอย่างละเอียดตามรายการที่กำหนดไว้ โดยต้องทำการตรวจสอบว่ามีการกำจัดวัสดุที่เป็นเศษซากแล้วหรือไม่ ระบบป้องกันไฟไหม้และระบบรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ ทำงานเป็นปกติหรือเปล่า รวมถึงมีการแยกเก็บวัตถุหรืออุปกรณ์อันตรายตามที่กำหนดหรือไม่

 

10. ทำประกันอัคคีภัยในวงเงินที่เหมาะสมไว้ดีที่สุด

นอกจากการเตรียมการเพื่อป้องกันไฟไหม้คลังสินค้า โกดังหรือโรงงานตามวิธีที่เราแนะนำไปแล้ว การปกป้องและคุ้มครอง “ความเสี่ยง” ด้วยการทำประกันอัคคีภัยก็เป็นอีกตัวเลือกเพื่อช่วยเพิ่มความอุ่นให้กับธุรกิจของเราได้ค่ะ ดังนั้นทุกอาคารโรงงาน โกดัง และคลังสินค้า ท่านผู้ประกอบการควรจัดการให้มีการทำประกันภัยไว้เผื่อเหตุการณ์ไม่คาดคิดค่ะ

 

พาชมคลิป แนวปฏิบัติในการป้องกันและระงับอัคคีภัย วิธีป้องกันดีๆจากกรมประชาสัมพันธ์

 

 

ไฟไหม้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่น ดังคำกล่าวที่ว่า “โจรปล้นสิบครั้ง ไม่เสียหายเท่าไฟไหม้ครั้งเดียว” ดังนั้นอย่าลืมให้ความสำคัญกับการป้องกันไฟไหม้โรงงาน โกดังและคลังสินค้าของเรา ตามวิธีที่เราได้แนะนำไปด้วยนะคะ

 

สามารถอ่านวิธีป้องกันไฟไหม้โรงงานและโกดังคลังสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ บทความ 14 วิธีง่ายๆ ป้องกันการเกิดอัคคีภัยในโกดังคลังสินค้า คลิ๊ก !

 

หากสนใจเช่าโรงงาน โกดัง และคลังสินค้า ที่ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยไว้อย่างครบครันและตั้งอยู่ในโครงการที่ปลอดภัย มีพนักงานรักษาความปลอดภัยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง และมีระบบ CCTV ทั่วโครงการ สามารถติดต่อเราได้ตามด้านล่างสุดค่ะ หรือสนใจยูนิตว่างให้เช่าคลิกตามด้านล่างนี้ค่ะ

 

 

โรงงานให้เช่า

 

  คลังสินค้าให้เช่า โกดังให้เช่า

 

 

 

Sources:

http://maconachystradley.com/how-to-prevent-คลังสินค้า-fires/

https://en.proindsolutions.com/17491666/10-effective-ways-to-prevent-factory-and-warehouse-fires

 Images from:

https://pixabay.com/

https://www.freepik.com/

 

Visitors: 235,862