ข่าวสารเกี่ยวกับ โปร อินด์

ปิดโครงการ Pro Ind Factory Park3  ให้เช่าโรงงาน
พิธีลงเสาเอกโครงการ Pro Ind Factory Park 3 ให้เช่าคลังสินค้า ให้เช่าโรงงาน
Pro Ind Client Grand Opening
ลูกค้าเช่าโรงงาน Thai Takasako
ลูกค้าเช่าโรงงาน Futaba IS
ลูกค้าเช่าโรงงาน Toyo Kagaku
ลูกค้าเช่าคลังสินค้า Demo Power
ลูกค้าเช่าคลังสินค้า Chilindo
ลูกค้าเช่าคลังสินค้า Vinotto