ข่าวสารเกี่ยวกับ โปร อินด์

ปิดโครงการ Pro Ind Factory Park3  ให้เช่าโรงงาน
พิธีลงเสาเอกโครงการ Pro Ind Factory Park 3 ให้เช่าคลังสินค้า ให้เช่าโรงงาน
Pro Ind Client Grand Opening
โปร อินด์ร่วมกับโรงพยาบาลรามคำแหง จัดฉีควัคซีนซิโนฟาร์มเข็มที่ 2  ให้กับทีมงานโปร อินด์และครอบครัว
ทอดกฐิน ประจำปี 2562 บริษัท โปร อินด์ โซลูชันส์ จำกัด และบริษัทในเครือ
บริษัท โปร อินด์ โซลูชันส์ จำกัด บริจาคแก่มูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
บริษัท แอค มีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด
ขอขอบคุณ บริษัท อาอิชิ แอลพ์ ออโตเลทเธอร์ จํากัด ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น
บจ. เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ (มหาชน)
บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เรียลเชนแฮชแมเนจเมนท์ จำกัด
ขอขอบคุณ บริษัท เอบาร่า เทอร์มัล ซิสเตมส์ (ประเทศไทย) จำกัด  บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านระบบปั๊มน้ำและระบบปรับอากาศสำหรับอาคารขนาดใหญ่จากประเทศญี่ปุ่น ที่ไว้วางใจเช่าโรงงานและคลังสินค้าของเราเพิ่มเติมอีก 1
ขอขอบคุณ บริษัท เวเกอร์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด  บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายพาวเวอร์แบงค์รายใหญ่จากประเทศจีน
เช่าอาคารโรงงาน/คลังสินค้า
เช่าโรงงานและคลังสินค้า
เช่าอาคารโรงงาน/คลังสินค้า
ลูกค้าเช่าโรงงาน Thai Takasako
ลูกค้าเช่าโรงงาน Futaba IS
ลูกค้าเช่าโรงงาน Toyo Kagaku
ขอขอบคุณ หจก. รัตนพิธาน ขนส่ง บริษัทชั้นนำด้านการขนส่งสินค้าทั่วประเทศ ที่ไว้วางใจทำสัญญาเช่าคลังสินค้าในโครงการ PRO IND  Warehouse Park 1
ลูกค้าเช่าคลังสินค้า Demo Power
ลูกค้าเช่าคลังสินค้า Chilindo
ลูกค้าเช่าคลังสินค้า Vinotto
Pro Ind Client Pulse
Pro Ind Client Showa
Pro Ind Client Light up
ขอขอบคุณ บริษัท เดโม พาวเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทชั้นนำด้าน Advertising and Marketing ที่ไว้วางใจทำสัญญาเช่าคลังสินค้าในโครงการ PRO IND Warehouse Park 1 ค่ะ
ขอขอบคุณ บริษัท ซีซีเอ็น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ที่ไว้วางใจต่อสัญญาเช่าอาคารโรงงาน/คลังสินค้า โครงการ PRO IND Factory Park 2 ยูนิต B


Visitors: 268,188