บริษัท โปร อินด์ โซลูชันส์ จำกัด บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์ 2562

 สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

บริษัท โปร อินด์ โซลูชันส์ จำกัด บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์ 2562

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ผู้บริหาร บริษัท โปร อินด์ โซลูชันส์ จำกัด และ บริษัท โปร อินด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด นำเงินส่วนหนึ่งจากรายได้โรงงานให้เช่าและคลังสินค้าให้เช่า เป็นเงินจำนวน 170,000 บาท ร่วมบริจาคแก่มูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งตั้งอยู่ ณ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

หลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบว่า “สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์” ที่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ นั้นได้เปิดให้บริการแล้ว และสถาบันการแพทย์แห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ “โรงพยาบาลรามาธิบดี” ที่ตั้งใจขยับขยายให้ที่แห่งนี้เป็น ‘โรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่ที่อยู่นอกเขตเมืองและโรงเรียนแพทย์แห่งชุมชน’ เพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งยังเป็นแม่ข่ายของ 7 จังหวัดภาคตะวันออกค่ะ ถึงแม้จะเริ่มเปิดให้บริการแล้วแต่สถาบันการแพทย์แห่งนี้ยังขาดเครื่องมือทางการแพทย์อีกมากค่ะ วันนี้แอดมินพาไปรู้จักกับสถาบันการเเพทย์แห่งนี้และอยากเชิญชวนให้มาร่วมบริจาคกันค่ะ

 

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์...ศูนย์รวมของแพทย์ คนไข้และชุมชนอย่างแท้จริง

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 เรามีภาพจำเสมอว่า โรงพยาบาลของรัฐขนาดใหญ่ต้องกระจุกตัวอยู่ในเมืองเท่านั้น ยกเว้น ‘รามาธิบดี’ ที่ขยับขยาย ‘สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์โรงพยาบาลรัฐและโรงเรียนแพทย์แห่งชุมชน’ ออกไปยัง ‘อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ’ แต่เคยสงสัยไหมว่า เหตุใดถึงขยายมาตั้งที่นี่ เราอยากชวนทุกคนมารู้จักพร้อมกับสนับสนุนโรงพยาบาลและสถานศึกษาแห่งนี้ไปพร้อมกัน

 

เพื่อผู้ป่วยอย่างแท้จริง

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ผุ้ป่วย

 ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเป็นหนึ่งในแหล่งอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เชื่อมโยงกับแหล่งอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก ดังนั้นจึงมีผู้อยู่อาศัยและแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานจากต่างจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้านมาทำงานเป็นจำนวนมาก แต่ขณะนั้นยังขาดโรงพยาบาลของรัฐขนาดใหญ่ในพื้นที่ ทำให้ผู้ป่วยต้องเดินทางเข้ามารักษาในตัวเมือง จึงเป็นที่มาของการก่อตั้ง ‘สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์’ เพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งยังเป็นแม่ข่ายของ 7 จังหวัดภาคตะวันออกและเสริมความแข็งแกร่งด้านอาชีวเวชศาสตร์ อนามัยและสิ่งแวดล้อมแก่โรงงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยให้กับแรงงานและบุคลากรอีกทางหนึ่งด้วยเช่นกัน

 

 เพื่อการเรียนรู้ของบุคลากรทางการแพทย์

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ นักเรียนแพทย์

โรงพยาบาลรามาธิบดีวิทยาเขตพญาไท ปัจจุบันแออัดด้วยจำนวนผู้ป่วยโรคซับซ้อนที่มีมากขึ้น อีกทั้งวิทยาการทางการแพทย์มีการพัฒนามากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะโรคซับซ้อนเฉพาะทาง จึงทำให้ไม่เหมาะแก่การเรียนการสอนบัณฑิตแพทย์ในหลักสูตรปริญญาตรี ดังนั้นคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีจึงมองเห็นว่าควรจะมีการขยายแคมปัสการเรียนการสอนไปยังพื้นที่ชุมชนภายใต้สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย ตลอดจนเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่เพิ่มโอกาสในการฝึกทักษะ สร้างประสบการณ์ในการรักษาผู้ป่วยและบ่มเพาะหลักวิชาชีพให้แก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ได้อย่างแท้จริง

 

เพื่อชุมชนที่ดีกว่าเดิม

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ บางพลี สมุทรปราการ

 นอกเหนือจากรองรับผู้ป่วยจากโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว‘สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ยังรายล้อมไปด้วยชุมชน สถานศึกษาอย่างโครงการลูกพระดาบส มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และโรงเรียนระดับชั้นการศึกษาอื่นๆ ตลอดจนสนามกีฬาประจำจังหวัดสมุทรปราการ เราจึงมุ่งมั่นตั้งใจดูแลรักษาผู้ป่วยตั้งแต่เด็กถึงคนชรา ตั้งแต่คนในชุมชนถึงคนในภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนคนในพื้นที่และ 7 จังหวัดในภาคตะวันออกให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงอย่างยั่งยืน

 

พาชมวีดิโอแนะนำสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ สมกับคำว่า..."การให้ ไม่สิ้นสุด" อย่างแท้จริงค่ะ

 

“สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์” ตั้งที่จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ไม่ไกลจากโครงการ #ให้เช่าโรงงานและคลังสินค้า ของโปร อินด์ ทำให้โปร อินด์ได้มีโอกาสร่วมบริจาคเพื่อร่วมพัฒนาโรงพยาบาลเพื่อชุมชนแห่งนี้มาเป็นเวลาหลายปีติดต่อกันแล้วค่ะและในปีนี้ก็เช่นเดียวกัน แต่ถึงแม้ว่าตัวอาคารโรงพยาบาลจะดำเนินการสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการแล้ว แต่ทางโรงพยาบาลยังขาดแคลนเครื่องมือทางการแพทย์อีกจำนวนมากค่ะ วันนี้จึงเป็นโอกาสดีที่แอดมินอยากเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับ “สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์” อีกทั้งเงินบริจาคเพื่อโรงพยาบาล/สถานศึกษายังสามารถใช้เป็นค่าลดหย่อนได้ 2 เท่าของที่บริจาคจริงอีกด้วยนะคะ

 

ร่วมบริจาคได้ที่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

ผ่านเลขที่บัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ 026-4-26671-5

ธ.กสิกรไทย 879-2-00448-3

ธ.กรุงเทพ 090-7-00123-4

หรือ กดเพื่อบริจาค *948*1111*100# โทรออก เพื่อบริจาคเงิน 100 บาท (ได้ทุกเครือข่าย ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

หรือ บริจาคออนไลน์ทาง www.ramafoundation.or.th

 

Source:

https://www.facebook.com/RamaGiveShop/

Visitors: 270,726