4 ขั้นตอนการเตรียมตัวเพื่อย้ายโรงงาน ย้ายโกดังหรือย้ายคลังสินค้า

4 ขั้นตอนการเตรียมตัวเพื่อย้ายโรงงาน ย้ายโกดังหรือย้ายคลังสินค้า

4 ขั้นตอนการเตรียมตัวเพื่อย้ายโรงงาน ย้ายโกดังหรือย้ายคลังสินค้า

การเช่าโรงงาน เช่าโกดังหรือเช่าคลังสินค้า กลายเป็นทางเลือกใหม่ของนักธุรกิจและผู้ประกอบการในปัจจุบัน เพราะการเช่าสถานที่เหล่านี้ตอบโจทย์มากกว่าทั้งเรื่องdารใช้เงินทุนที่น้อยกว่า ความประหยัด ความคล่องตัว และความสะดวกสบาย เป็นต้น หลังจากที่ท่านได้พิจารณาเลือกโรงงานให้เช่า โกดังให้เช่า หรือคลังสินค้าให้เช่า ที่ถูกใจและตกลงทำสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หนึ่งในขั้นตอนสำคัญหลังจากนี้คือ “การเตรียมแผนการย้าย” โรงงาน โกดัง และคลังสินค้า นั่นเองค่ะ

วันนี้เรามีไทม์ไลน์ขั้นตอนในการเตรียมตัวย้ายโรงงานให้เช่า ย้ายโกดังให้เช่า หรือย้ายคลังสินค้าให้เช่า มาฝากกันค่ะ เพื่อให้ท่านผู้ประกอบการได้วางแผนเตรียมพร้อมก่อนทำการย้ายโรงงาน หรือย้ายโกดังคลังสินค้าได้อย่างมีแบบแผนและประสิทธิภาพยิ่งขึ้นค่ะ ตามไปอ่านกันได้เลยกับ 4 ขั้นตอนการเตรียมตัวเพื่อย้ายโรงงาน ย้ายโกดังหรือย้ายคลังสินค้า

4 ขั้นตอนการเตรียมตัวเพื่อย้ายโรงงาน ย้ายโกดังหรือย้ายคลังสินค้า

1. 180 วัน ก่อนย้ายคลังสินค้าให้เช่า ย้ายโกดังให้เช่า หรือ ย้ายโรงงานให้เช่า

4 ขั้นตอนการเตรียมตัวเพื่อย้ายโรงงาน ย้ายโกดังหรือย้ายคลังสินค้า

 • เริ่มต้นพัฒนาแผนการย้ายโรงงาน ย้ายคลังสินค้าหรือย้ายโกดัง
 • จัดตั้งทีมที่รับผิดชอบและ Project Manager สำหรับดูแลการย้ายโรงงาน ย้ายคลังสินค้าหรือย้ายโกดัง โดยเฉพาะ
 • ในกรณีที่ต้องมีการต่อเติมอาคารโรงงาน โกดังหรือคลังสินค้า เริ่มดำเนินการหาสถาปนิกและวิศวกร หรือบริษัทรับเหมาที่น่าเชื่อถือ
 • ในกรณีที่ต้องมีการตกแต่งออฟฟิศเพิ่มเติม เริ่มดำเนินการหาสถาปนิกที่รับออกแบบตกแต่งสำนักงาน หรือบริษัทรับเหมางานตกแต่งภายในที่น่าเชื่อถือ
 • บางบริษัทผู้ให้เช่าโรงงาน โกดังหรือคลังสินค้า อาจมีบริการรับต่อเติมอาคารหรือตกแต่งอาคารและสำนักงานด้วยค่ะ ในช่วงนี้ท่านสามารถเตรียมข้อมูลความต้องการในการใช้อาคารไว้เพื่อเตรียมพูดคุยกับทางผู้ให้เช่าค่ะ
 • เริ่มต้นดำเนินการจัดทำรายการสิ่งต่างๆที่จำเป็นในแต่ละพื้นที่ เช่น รายการส่วนโรงงาน, รายการส่วนโกดังคลังสินค้า, รายการส่วนสำนักงาน , รายการด้าน IT, รายการด้านความปลอดภัย, รายการเครื่องจักรต่างๆ เป็นต้น

2. 150 วัน ก่อนย้ายคลังสินค้าให้เช่า หรือ ย้ายโรงงานให้เช่า

4 ขั้นตอนการเตรียมตัวเพื่อย้ายโรงงาน ย้ายโกดังหรือย้ายคลังสินค้า

 • ดำเนินการคัดเลือกและทำสัญญาผู้รับเหมาที่เกี่ยวข้องกับการต่อเติมและตกแต่งภายใน
 • จัดทำรายการเครื่องจักร เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไอที เครื่องถ่ายเอกสาร รถโฟล์คลิฟท์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยแยกรายการเครื่องจักร เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไอที เครื่องถ่ายเอกสาร รถโฟล์คลิฟท์ และเครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นการเช่าเพื่อดำเนินการติดต่อขอย้ายสถานที่ในการเช่าสิ่งนั้นๆ
 • หากเครื่องจักร เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไอที และเครื่องมือเครื่องใช้บางส่วนต้องมีการดำเนินการสั่งซื้อเพิ่มเติม ช่วงนี้ท่านสามารถเริ่มขอใบเสนอราคาและคัดเลือกซัพพลายเออร์ของอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ค่ะ
 • ดำเนินการสังซื้อเครื่องจักร หากต้องมีการสั่งซื้อหรือนำเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศ เนื่องจากต้องเผื่อเวลาในการนำเข้าส่งออกและการขนส่งทางเรือ

3. 120 วัน ก่อนย้ายคลังสินค้าให้เช่า หรือ ย้ายโรงงานให้เช่า

 • ทบทวนและติดตามแผนงานพร้อมสรุปแผนขั้นสุดท้ายกับทีมผู้รับผิดชอบ Project Manager และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
 • ดำเนินการส่งหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปถึงบริษัทที่เช่าเดิม และบริษัทผู้ให้เช่าแห่งใหม่ที่เตรียมย้ายเข้าไปอยู่ ส่งแผนการย้ายให้ผู้ให้เช่าได้รับทราบ รวมถึงมีการระบุรายละเอียดวันย้ายออก – ย้ายเข้า
 • ทำการสั่งซื้อเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์ไอที และเครื่องมือเครื่องใช้

4. 90 วัน ก่อนย้ายคลังสินค้าให้เช่า หรือ ย้ายโรงงานให้เช่า

 • ขอใบเสนอราคาของบริการต่อไปนี้จากซัพพลายเออร์ 2-3 รายเพื่อดำเนินการเปรียบเทียบและจัดซื้อจัดจ้าง
 1. บริการขนย้ายทรัพย์สินต่างๆ จากโรงงาน โกดังหรือคลังสินค้าเดิมไปที่ใหม่ เช่น เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์สำนักงาน สินค้า วัตถุดิบ ระบบไอที เป็นต้น แนะนำทำประกันเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างขนย้าย
 2. ผู้ให้บริการเคลื่อนย้ายและติดตั้งระบบไอทีและเซิร์ฟเวอร์
 3. บริการย้ายและติดตั้งโทรศัพย์และอินเตอร์เน็ต
 4. บริการทางด้านไฟฟ้าโรงงาน สำหรับเตรียมระบบไฟฟ้าต่อเข้าเครื่องจักรต่างๆ
 5. หากต้องมีการใช้ชั้นวางสินค้า (Racking) เตรียมหาผู้ให้บริการถอด ขนย้าย พร้อมติดตั้งที่สถานที่แห่งใหม่
 6. ผู้ให้บริการขนย้ายและเซ็ทอัพเครื่องจักรสำหรับโรงงาน
 7. ผู้ให้บริการย้ายและติดตั้งแอร์ หากต้องมีการย้ายหรือติดตั้งแอร์ในส่วนสำนักงาน
 8. ผู้ให้บริการย้ายและติดตั้งเครน ในกรณีที่มีการใช้เครนภายในโรงงาน
 9. ระบบรักษาความปลอดภัยของโรงงาน โกดัง หรือคลังสินค้าแห่งใหม่ เช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิด สัญญาณกันขโมย ฯลฯ

 

4 ขั้นตอนการเตรียมตัวเพื่อย้ายโรงงาน ย้ายโกดังหรือย้ายคลังสินค้า

หลังจากนี้คือการดำเนินการให้การย้ายโรงงาน โกดัง คลังสินค้า เป็นไปตามแผนที่วางไว้ทั้งในส่วนของทีมงานที่ดูแลการย้ายภายในบริษัท ผู้ให้บริการที่ดำเนินการจัดจ้างในส่วนต่างๆ และทีมงานในส่วนของผู้ให้เช่าโรงงานโกดังและคลังสินค้าแห่งใหม่ ให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องประสานงานกันให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญในการย้ายโรงงาน โกดัง คลังสินค้า ก็คือเรื่องงานเอกสารต่างๆ ควรเตรียมเอกสารเรื่องย้ายสำนักงานเพื่อทำเรื่องกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมออกจดหมายแจ้งลูกค้า ซัพพลายเออร์และคู้ค้าทุกรายเกี่ยวกับกำหนดการในการย้ายโรงงาน โกดัง คลังสินค้า พร้อมแนบที่อยู่และแผนที่ใหม่ค่ะ หรือหากต้องมีการดำเนินการขอใบอนุญาตต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ใบอนุญาตโรงงาน ใบอนุญาตจัดเก็บ ควรเตรียมเอกสารเพื่อเตรียมยื่นเรื่องไว้ตั้งแต่เนิ่นๆค่ะ เพื่อความราบรื่นในการย้ายสถานที่ของท่านค่ะ

อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือ ติดต่อผู้ให้เช่าเดิมเพื่อสอบถามถึงขั้นตอนในการคืนโรงงาน โกดัง คลังสินค้า และการคืนเงินมัดจำ ในบางรายสัญญาเช่าอาจระบุให้ผู้เช่าต้องแจ้งการไม่ต่อสัญญาก่อนการครบสัญญา 1-2 เดือน ทางผู้ประกอบการต้องระวังในจุดนี้ด้วยค่ะ อีกทั้งการคืนอาคารโรงงาน โกดัง คลังสินค้าในบางสัญญาจะระบุให้คืนอาคารในสภาพเดิมซึ่งหมายถึงต้องรื้อถอนส่วนต่อเติมต่างๆ ออกก่อนที่จะส่งมอบ หากเป็นเช่นนี้ท่านผู้ประกอบการควรเตรียมช่างผู้รับเหมาเพื่อดำเนินการในส่วนนี้ไว้ด้วยค่ะ

ทั้งหมดนี้คือไทม์ไลน์ในขั้นตอนในการเตรียมตัวย้ายโรงงานให้เช่าย้ายโกดังให้เช่าหรือย้ายคลังสินค้าให้เช่าเพื่อให้ท่านผู้ประกอบการได้วางแผนเตรียมพร้อมก่อนทำการย้ายโรงงานหรือย้ายโกดังคลังสินค้าได้อย่างมีแบบแผนและประสิทธิภาพค่ะ การย้ายโรงงานให้เช่าย้ายโกดังให้เช่าหรือย้ายคลังสินค้าให้เช่าไม่ใช่เรื่องยาก หากมีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนและมีการประสานงานระหว่างผู้เกี่ยวข้องในส่วนต่างๆอยู่เสมอค่ะ แอดมินหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ประกอบการไม่มากก็น้อยนะคะ

 

 

หากสนใจโรงงานให้เช่า โกดังให้เช่าและคลังสินค้าให้เช่า คุณภาพสูงฟังก์ชั่นครบครัน ใส่ใจทุกรายละเอียด โลเคชั่นดีเยี่ยม บริการซ่อมแซมด่วนฟรีตลอดสัญญาเช่า พร้อมบริการพิเศษดีๆแบบครบวงจร อีกทั้งตั้งอยู่ในโครงการความปลอดภัยสูง รปภ. ดูแล 24 ชั่วโมง ระบบ CCTV รอบโครงการ ติดต่อเราได้นะคะ  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ค่ะ

 

โรงงานให้เช่า

  คลังสินค้าให้เช่า โกดังให้เช่า

 

 

พาชมตัวอย่างโครงการโรงงานให้เช่าของเราค่ะ วีดีโอโครงการ PRO IND Factory Park 2 โครงการให้เช่าโรงงานและให้เช่าโกดังคลังสินค้า พร้อมออฟฟิศ คุณภาพสูง เชิญชมได้เลยค่ะ 

 

 

 

 

Sources:

https://www.loopnet.com/learn/a-step-by-step-guide-to-relocating-your-office-or-warehouse-space/880150015/

https://en.proindsolutions.com/17554372/4-necessary-steps-for-your-factory-and-warehouse-relocation

Visitors: 221,391