ที่ตั้งโครงการโรงงานและคลังสินค้าของเรา

ทุกโครงการตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการโลเคชั่นดีเยี่ยม ศูนย์กลางการคมนาคม ใกล้บางนา -ตราด ใกล้ทางด่วนบูรพาวิถี ใกล้มอเตอร์เวย์ ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ เดินทางสะดวก อยู่ไม่ไกลจากท่าเรือ City Center  ประตสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก( EEC)

ที่ทั้ง 6 โครงการของ โปร อินด์

ทุกโครงการตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการโลเคชั่นดีเยี่ยม ศูนย์กลางการคมนาคม ใกล้บางนา -ตราด ใกล้ทางด่วนบูรพาวิถี ใกล้มอเตอร์เวย์ ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ เดินทางสะดวก อยู่ไม่ไกลจากท่าเรือ City Center  ประตสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก( EEC)

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ