เกี่ยวกับเรา

 


ประวัติและที่มาของ บริษัท โปร อินด์ 
ปรัชญาธุรกิจและความมุ่งมั่นตั้งใจของบริษัทโปร อินด์

โปร อินด์ มีความมุ่งมั่นและตั้งใจมอบประสบการณ์การเช่าโรงงานและเช่าคลังสินค้าที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า
ผ่านการพัฒนาโรงงานให้เช่าและคลังสินค้าให้เช่าที่มีคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง และการบริการหลังการเช่าที่น่าประทับใจ 

อีกทั้งเรายังมุ่งมั่นที่จะสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวอย่างยั่งยืนกับทั้งพนักงาน ซัพพลายเออร์ ลูกค้าของเรา สังคมและชุมชน
โดยยึดหลักดำเนินธุรกิจด้วย สัจจะ ซื่อสัตย์ จริงใจและยุติธรรม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความสุขของทุกๆฝ่าย
เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถเติบโตและเจริญรุ่งเรืองได้อย่างยั่งยืน ดังคำขวัญที่ว่า “ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ”

ปรัชญา โปร อินด์ ให้เช่าโรงงาน โกดัง คลังสินค้า
ปรัชญา โปร อินด์ ให้เช่าโรงงาน โกดัง คลังสินค้า
ปรัชญา โปร อินด์ ให้เช่าโรงงาน โกดัง คลังสินค้า
ปรัชญา โปร อินด์ ให้เช่าโรงงาน โกดัง คลังสินค้า
ปรัชญา โปร อินด์ ให้เช่าโรงงาน โกดัง คลังสินค้า
ทีมโปร อินด์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโรงงานคลังสินค้า 3
ทีมโปร อินด์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโรงงานคลังสินค้า 3
ทีมโปร อินด์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโรงงานคลังสินค้า 3
ทีมโปร อินด์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโรงงานคลังสินค้า 3
ทีมโปร อินด์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโรงงานคลังสินค้า 3
ทีมโปร อินด์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโรงงานคลังสินค้า

 

Visitors: 268,186